określenie wielkości co to znaczy
Określenie Wielkości Filtracji Nerkowej, Badanie Bakteriologiczne Moczu, Alergenowe Testy Skórne.

Badanie i leczenie - co to jest

 • Definicja BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH WYWOŁANYCH Na czym polega Wywołanych Badanie nazywane jest także: BERA, ERA, CERA Badanie potencjałów wywołanych znajduje wykorzystanie w badaniach chorób układu
 • Definicja BADANIE SZYBKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO Na czym polega NERWOWEGO TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie nazywane jest także: ELEKTRONEUROGRAFIA Badanie bazuje na stymulacji impulsem
 • Definicja BADANIE KRWI Na czym polega PODSTAWY BADANIA Do badania pobiera się krew obwodową, a więc uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych, włośniczek, bądź tętnic. Badanie
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO Na czym polega Nazwa zwyczajowa: Wlew doodbytniczy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do jelita grubego zostaje wprowadzony środek cieniujący
 • Definicja SPIROMETRIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się z albo do układu oddechowego w trakcie oddychania (cyklu
 • Definicja BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO Na czym polega FARADYCZNEGO Badanie nazywane jest także: BADANIE PROGU POBUDLIWOŚCI MIAZGI ZĘBOWEJ TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA W okresie
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA Na czym polega także: USG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ultrasonografia jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju
 • Definicja BADANIE NASIENIA Na czym polega także: BADANIE SPERMY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie plemników, wydzieliny prostaty i pęcherzyków
 • Definicja BADANIE WŁOSÓW Na czym polega także: TRICHOGRAM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na oględzinach włosów pod mikroskopem. CZEMU SŁUŻY BADANIE
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA STAWÓW BIODROWYCH Na czym polega zwyczajowa: USG bioderek TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Teoretyczne i techniczne podstawy badania zostały wnikliwie opisane w
 • Definicja REKTOSKOPIA Na czym polega wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zastosowanego sprzętu rozróżnia się następujące badania endoskopowe: Anoskopia
 • Definicja BADANIE CYTOLOGICZNE W GINEKOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na mikroskopowej ocenie wyglądu komórek nabłonkowych, które pokrywają błonę
 • Definicja ZGŁĘBNIKOWANIE ŻOŁĄDKA Na czym polega Sonda żołądkowa Ryc.2-23 TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu (poprzez usta albo nos) specjalnego
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU MOCZOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa zwyczajowa: USG nerek CZEMU SŁUŻY BADANIE? Dzięki tego badania można określić
 • Definicja ANGIOKARDIOGRAFIA Na czym polega także: KORONAROGRAFIA, WENTRYKULOGRAFIA I AORTOGRAFIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Angiokardiografia to jest obrazowa sposób
 • Definicja PUNKCJA ZAGŁĘBIENIA MACICZNO-ODBYTNICZEGO Na czym polega ODBYTNICZEGO Badanie nazywane jest także: PUNKCJA ZATOKI DOUGLASA, PUNKCJA JAMY DOUGLASA Nazwa zwyczajowa: Punkcja Douglasa TEORETYCZNE I
 • Definicja PERSUFLACJA Na czym polega PERTUBACJA Nazwa zwyczajowa: Przedmuchiwanie jajowodów TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Persuflacja bazuje na wprowadzeniu gazu
 • Definicja BADANIE POLA WIDZENIA Na czym polega jest także: PERYMETRIA, KAMPIMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykreślaniu na schematach pola widzenia, a
 • Definicja SCYNTYGRAFIA Na czym polega także: BADANIE IZOTOPOWE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Scyntygrafia jest sposobem uzyskiwania obrazu narządów, a w pierwszej
 • Definicja KARDIOTOKOGRAFIA Na czym polega także: KTG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie kardiotokograficzne jest badaniem biofizycznym polegającym na rejestracji
 • Definicja SCYNTYGRAFIA SERCA I NACZYŃ Na czym polega nazywane jest także: BADANIE IZOTOPOWE SERCA I NACZYŃ, SCYNTYGRAFIA SERCA I NACZYŃ Do badań izotopowych serca i naczyń zalicza się
 • Definicja BADANIE PLWOCINY Na czym polega także: PLUJKI TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wydzieliny drzewa oskrzelowego (nie śliny!) przeważnie
 • Definicja LAPAROSKOPIA MIEDNICY MNIEJSZEJ Na czym polega nazywane jest także:ENDOSKOPIA MIEDNICY MNIEJSZEJ Nazwa zwyczajowa: PELVISKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje
 • Definicja LIMFOGRAFIA KOŃCZYN DOLNYCH Na czym polega I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Limfografia to jest obrazowa sposób badania układu limfatycznego (chłonnego) z użyciem promieni
 • Definicja BADANIE SEROLOGICZNE KIŁY Na czym polega zwyczajowa: Odczyn Wassermanna, odczyn WR TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Wspólną właściwością wszystkich badań serologicznych
 • Definicja BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W OTOLARYNGOLOGII Na czym polega
 • Definicja GRUPA KRWI Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej - zawierającej
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Na czym polega jest także: TK TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie dzięki tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU TRAWIENIA Na czym polega Badanie nazywane jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest
 • Definicja KOLPOSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Kolposkopia bazuje na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału i pochwy i sromu przy użyciu
 • Definicja PRÓBA WYSIŁKOWA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od
 • Definicja ANGIOGRAFIA MÓZGOWA Na czym polega W zależności od lokalizacji domniemanego ogniska chorobowego można wykonać badanie określonej tętnicy mózgu (na przykład szyjnej
 • Definicja BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez wkłucie igły punkcyjnej do kanału
 • Definicja PUNKCJA OPŁUCNEJ Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu igły poprzez powłoki tkankowe ściany klatki piersiowej (skórę, tkankę podskórną
 • Definicja ROZMAZ MIKROBIOLOGICZNY Z POCHWY Na czym polega Badanie nazywane jest także: OCENA STOPNIA CZYSTOŚCI POCHWY Nazwa zwyczajowa: Czystość pochwy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU TRAWIENIA Na czym polega Badanie nazywane jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa zwyczajowa: USG brzucha CZEMU SŁUŻY BADANIE? Pośród nowoczesnych metod diagnostyki
 • Definicja BIOPSJA WĄTROBY Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wycinka wątroby przez nakłucie powłok ciała pacjenta szczególną igłą w ustalonym
 • Definicja BADANIE WAD REFRAKCJI OKA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ustalenie refrakcji oka przeprowadza się sposobem przedmiotową (skiaskopii, oftalmometrii, refraktometrii) i
 • Definicja BADANIE CYTOLOGICZNE W DERMATOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu materiału biologicznego z miejsc zmienionych chorobowo na skórze przez
 • Definicja ELEKTROMIOGRAFIA Na czym polega także: EMG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni
 • Definicja UROGRAFIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Urografia to jest obrazowa sposób badania nerek i dróg wyprowadzających mocz dzięki wprowadzonych do organizmu środków
 • Definicja BIOPSJA NERKI Na czym polega także: BADANIE MIKROSKOPOWE NERKI Nazwa zwyczajowa: Biopsja TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Biopsja nerki jest badaniem
 • Definicja BADANIE OSTROŚCI WZROKU Na czym polega nazywane jest także: VISUS TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie ostrości wzroku bazuje na odczytywaniu różnej wielkości liter
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU ODDECHOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO UKŁADU ODDECHOWEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans układu oddechowego
 • Definicja CEWNIKOWANIE SERCA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to bazuje na przezskórnym nakłuciu żyły albo tętnicy i wprowadzeniu cewnika, który w dalszym ciągu jest
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU TRAWIENIA Na czym polega Badanie nazywane jest także: TK UKŁADU TRAWIENIA CZEMU SŁUŻY BADANIE? Tomografia komputerowa jest sposobem oceny narządów jamy brzusznej
 • Definicja BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do badania przedniego odcinka oka służy lampa szczelinowa (biomikroskop). Lampa szczelinowa
 • Definicja BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE UKŁADU ROZRODCZEGO Na czym polega ROZRODCZEGO Badanie nazywane jest także: ULTRASONOGRAFIA, USG WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Ultrasonografia w ginekologii Podejrzenie wad
 • Definicja HISTEROSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie to bazuje na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy użyciu specjalnego przyrządu optycznego (wziernika
 • Definicja SIALOGRAFIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Sialografia jest sposobem kontrastowego badania przewodów gruczołowych i miąższu ślinianek przy użyciu promieni
 • Definicja BADANIE SŁUCHU TONALNE PROGOWE Na czym polega nazywane jest także: BADANIE AUDIOMETRYCZNE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na określeniu słyszenia progowego
 • Definicja DOCHODZENIE SPORNEGO OJCOSTWA Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na określeniu i porównaniu genetycznie uwarunkowanych cech (markerów) grupowych
 • Definicja pH - METRIA PRZEŁYKU Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Poprzez nos wprowadza się pacjentowi elektrodę wykorzystywaną do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której
 • Definicja SKOPIA: RADIOLOGIA KLATKI PIERSIOWEJ Na czym polega skopia) Badanie nazywane jest także: SKOPIA, RTG KLATKI PIERSIOWEJ. Do badań radiologicznych klatki piersiowej zalicza się: Małoobrazkowe
 • Definicja ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA Na czym polega jest także: ENG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym symptomem zaburzeń
 • Definicja AMNIOSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie wzrokowej dolnego bieguna pęcherza płodowego przy użyciu przyrządu optycznego (wziernika
 • Definicja BADANIE POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na działaniu ustalonym impulsem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten
 • Definicja WZIERNIKOWANIE STAWÓW Na czym polega jest także: ARTROSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu do wnętrza stawu specjalnej rury metalowej
 • Definicja ENDOSKOPOWA CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA Na czym polega WSTECZNA Badanie nazywane jest także: ECPW, ERCP, (ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY) TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja MEDIASTINOSKOPIA Na czym polega także: WZIERNIKOWANIE ŚRÓDPIERSIA, ENDOSKOPIA ŚRÓDPIERSIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na bezpośrednim
 • Definicja BADANIE KAŁU Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie mikroskopowej, chemicznej i bakteriologicznej w próbkach pobranych z masy kałowej. Rodzaj
 • Definicja BADANIE BIOPSYJNE W STOMATOLOGII Na czym polega Badanie nazywane jest także: PUNKCJA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu materiału z tkanek zmienionych
 • Definicja BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE W OKULISTYCE Na czym polega OKULISTYCE Do badań tych zalicza się: Elektroretinografię (ERG), Elektrookulografię (EOG), Elektronystagmografię (ENG), Spowodowane
 • Definicja TEST OWULACYJNY Na czym polega także: TEST PŁODNOŚCI, TEST LH TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na stwierdzeniu w momencie okołoowulacyjnym
 • Definicja BADANIE MOCZU Na czym polega PODSTAWY BADANIA Przeważnie wykonywanym badaniem moczu jest tak zwany badanie ogólne moczu. Znacząco rzadziej realizowane są badania
 • Definicja BADANIE ZEZA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Poprawnie, równolegle ustawione oczy wykonują ściśle skojarzone ruchy we wszystkich kierunkach. W tym przypadku mamy do
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU ODDECHOWEGO Na czym polega ODDECHOWEGO Badanie nazywane jest także: TK UKŁADU ODDECHOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? Tomografia komputerowa jest sposobem oceny płuc i
 • Definicja ANGIOGRAFIA NERKOWA Na czym polega jest także: ARTERIOGRAFIA NERKOWA, BADANIE NACZYNIOWE NEREK TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Angiografia nerkowa to jest obrazowa
 • Definicja OSTEODENSYTOMETRIA Na czym polega jest także: BADANIE DENSYTOMETRYCZNE KOŚCI Nazwa zwyczajowa: Badanie gęstości kości TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Wspólną
 • Definicja TYMPANOMETRIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Tympanometria jest obiektywną sposobem określającą impedancję akustyczną ucha, albo odmiennie - sztywność błony bębenkowej
 • Definicja BADANIA W SAMOKONTROLI CUKRZYCY Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do badań realizowanych w samokontroli cukrzycy należy oznaczanie glukozy we krwi i w moczu i
 • Definicja BIOPSJA SZPIKU Na czym polega także: NAKŁUCIE SZPIKU TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu miazgi krwiotwórczej z jamy szpikowej kości
 • Definicja ECHOKARDIOGRAFIA Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Echokardiografia to jest obrazowa sposób badania serca i naczyń krwionośnych dzięki
 • Definicja CYSTOURETEROGRAFIA MIKCYJNA Na czym polega nazywane jest także: CUM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Cystoureterografia mikcyjna to jest obrazowa sposób badania dróg
 • Definicja BADANIE GINEKOLOGICZNE Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie ginekologiczne jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie
 • Definicja KORDOCENTEZA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na nakłuciu igłą poprzez powłoki brzuszne kobiety ciężarnej sznura pępowinowego i pobraniu próbki krwi
 • Definicja BADANIE CYTOGENETYCZNE Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie wyglądu i liczby chromosomów uzyskanych z jąder komórkowych hodowli komórek, które
 • Definicja BADANIE MIKOLOGICZNE W DERMATOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykrywaniu i różnicowaniu grzyba w podejrzanej o grzybicę zmianie chorobowej
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Na czym polega PRZEWODU POKARMOWEGO Badanie nazywane jest także: BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja BIOPSJA ENDOMETRIUM Na czym polega jest także: WYŁYŻECZKOWANIE DIAGNOSTYCZNE JAMY MACICY, BIOPSJA RYSOWA BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY, FRAKCJONOWANE ŁYŻECZKOWANIE JAMY MACICY
 • Definicja TESTY NA HELICOBACTER PYLORI Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Sposoby nieinwazyjne Test serologiczny Bazuje na oznaczeniu w surowicy krwi albo ślinie
 • Definicja WSKAŹNIK PERIODONTOLOGICZNY POTRZEB LECZNICZYCH Na czym polega LECZNICZYCH Badanie nazywane jest także: CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs), GRUPOWY Parametr POTRZEB LECZNICZYCH
 • Definicja KOLONOSKOPIA Na czym polega także: KOLOSKOPIA Zależnie od zakresu wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego i wykorzystania sprzętu odznacza się następujące
 • Definicja ELEKTROENCEFALOGRAFIA Na czym polega jest także: EEG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie EEG bazuje na rejestracji (przy użyciu elektrod umieszczonych na skórze
 • Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA I STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA Na czym polega STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA Badanie nazywane jest także: EKG PRZEZPRZEŁYKOWE I STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja MIKROLARYNGOSKOPIA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na bezpośrednim oglądaniu krtani po założeniu i zamocowaniu laryngoskopu, z użyciem mikroskopu
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU NERWOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: TK UKŁADU NERWOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? W diagnostyce neurologicznej i neurochirurgicznej tomografia
 • Definicja 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA Na czym polega HOLTERA Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Rutynowo realizowany zapis EKG pozwala na
 • Definicja PRÓBA KRZYŻOWA Na czym polega także: PRÓBA ZGODNOŚCI SEROLOGICZNEJ BIORCY I DAWCY KRWI TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na potwierdzeniu
 • Definicja BADANIA SEROLOGICZNE W ALERGOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badania polegają na oznaczeniu całkowitego stężenia przeciwciał IgE i swoistego stężenia
 • Definicja BADANIE DOPPLEROWSKIE UKŁADU ROZRODCZEGO Na czym polega ROZRODCZEGO Badanie nazywane jest także: ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA Nazwa zwyczajowa: Doppler WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE GRUCZOŁU PIERSIOWEGO Na czym polega PIERSIOWEGO Badanie nazywane jest także: MAMMOGRAFIA Nazwa zwyczajowa: Prześwietlenie sutka Do badania radiologicznego gruczołu piersiowego
 • Definicja BIOPSJA SKÓRY Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienionego chorobowo albo/i z pozoru
 • Definicja SCYNTYGRAFIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (OUN) Na czym polega NERWOWEGO (OUN) Badanie nazywane jest także: BADANIE IZOTOPOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Do badań izotopowych OUN zalicza się: Statyczną
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII Na czym polega TRAUMATOLOGII TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na przechodzeniu poprzez wybraną część ciała badanego kontrolowanych
 • Definicja LAPAROSKOPIA Na czym polega także: COELIOSKOPIA, ORGANOSKOPIA, PERITONEOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wziernikowaniu jamy
 • Definicja Badania: SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Na czym polega jest także: BADANIE IZOTOPOWE TARCZYCY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskiwaniu obrazu tarczycy, jej
 • Definicja OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU Na czym polega Badanie nazywane jest także: SUCHA PRÓBA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Fundamentem oceny umiejętności zagęszczania moczu jest
 • Definicja BIOPSJA TROFOBLASTU Na czym polega jest także: BIOPSJA KOSMÓWKOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykonaniu nakłucia igłą poprzez powłoki brzuszne
 • Definicja BADANIE ENDOSKOPOWE TCHAWICY I OSKRZELI Na czym polega Badanie nazywane jest także: WZIERNIKOWANIE TCHAWICY I OSKRZELI, BRONCHOSKOPIA, BRONCHOFIBEROSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja PANENDOSKOPIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Na czym polega POKARMOWEGO Badanie nazywane jest także: WZIERNIKOWANIE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Nazwa zwyczajowa: Gastroskopia Zależnie od
 • Definicja PRÓBY RUMIENIOWE Na czym polega także: PRÓBY ŚWIETLNE W skład prób rumieniowych wchodzą: Klasyczne próby rumieniowe (świetlne) - bez użycia w badaniu substancji
 • Definicja POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pomiarze w sposób pośredni albo bezpośredni ciśnienia w sporych tętnicach
 • Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA SPOCZYNKOWA Na czym polega nazywane jest także: EKG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Elektrokardiogram jest zapisem zmian napięć elektrycznych powstających
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU NERWOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: DOPPLER NACZYŃ MÓZGU CZEMU SŁUŻY BADANIE? Spora ekipa chorób ośrodkowego układu nerwowego związana jest z
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY Na czym polega jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to
 • Definicja WZIERNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: CYSTOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to bazuje na bezpośrednim oglądaniu wnętrza
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU NERWOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest
 • Definicja ANGIOGRAFIA NACZYŃ OBWODOWYCH Na czym polega nazywane jest także: BADANIE NACZYNIOWE Nazwa zwyczajowa: Angio CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie angiograficzne jest realizowane w razie
 • Definicja TESTY EKSPOZYCYJNE Na czym polega jest także: TESTY PROWOKACYJNE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Testy ekspozycyjne polegają na celowym wywołaniu domniemanym
 • Definicja AMNIOPUNKCJA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na nakłuciu igłą punkcyjną jamy owodniowej poprzez powłoki brzuszne i pobraniu płynu owodniowego do badania
 • Definicja SCYNTYGRAFIA KOŚCI I STAWÓW Na czym polega zwane jest także: BADANIE IZOTOPOWE KOŚCI I STAWÓW Do badań izotopowych kości i stawów zalicza się: - Statyczną scyntygrafię kości
 • Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA ŚRÓDSERCOWA I PROGRAMOWANA STYMULACJA KOMÓR Na czym polega PROGRAMOWANA STYMULACJA KOMÓR Badanie nazywane jest także: EKG ŚRÓDSERCOWE I PROGRAMOWANA STYMULACJA KOMÓR TEORETYCZNE I TECHNICZNE
 • Definicja BADANIE POŁOŻNICZE Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie położnicze jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie
 • Definicja SCYNTYGRAFIA WĄTROBY Na czym polega jest także: BADANIE IZOTOPOWE WĄTROBY Do badań izotopowych wątroby zalicza się: Statyczną scyntygrafię wątroby, Scyntygrafię dróg
 • Definicja BADANIE CIŚNIENIA OCZNEGO Na czym polega nazywane jest także: TONOMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ryc.7-5 Pomiar ciśnienia ocznego tonometrem (impresyjnym
 • Definicja HISTEROSALPINGOSONOGRAFIA Na czym polega nazywane jest także: HyCoSy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy
 • Definicja BADANIE URODYNAMICZNE Z POMIAREM PRZEPŁYWU MOCZU Na czym polega PRZEPŁYWU MOCZU Badanie nazywane jest także: UROFLOWMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie urodynamiczne bazuje na
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE W STOMATOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Obraz rentgenowski zębów i kości jest rzutem trójwymiarowym badanych zębów albo kości na
 • Definicja BADANIA DOPPLEROWSKIE Na czym polega jest także: ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA Nazwa zwyczajowa: Doppler TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Sposób ta jest odmianą badania
 • Definicja SCYNTYGRAFIA NEREK Na czym polega jest także: BADANIE IZOTOPOWE NEREK, RENOSCYNTYGRAFIA Do badań izotopowych nerek zalicza się: - Statyczną scyntygrafię nerek, - Renografię
 • Definicja BADANIE HISTOPATOLOGICZNE Na czym polega zwyczajowa: Badanie mikroskopowe, histpat TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie histopatologiczne to jest badanie mikroskopowe
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA TRANSKAWITALNA Na czym polega nazywane jest także: ENDOSONOGRAFIA Nazwa zwyczajowa: USG transkawitalne TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ultrasonografia
 • Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA Na czym polega jest także: HSG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy zastosowaniu
 • Definicja BADANIE PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH U KOBIET W CIĄŻY Na czym polega KOBIET W CIĄŻY Badanie nazywane jest także: BADANIE W PROFILAKTYCE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
 • Definicja TEST CIĄŻOWY Na czym polega także: PRÓBA CIĄŻOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykryciu w moczu hormonu - gonadotropiny kosmówkowej
 • Definicja BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu poprzez usta pacjenta specjalnie skonstruowanej kapsułki - zwanej
 • Definicja DERMATOSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na oglądaniu wybranych zmian chorobowych skóry dzięki dermatoskopu. To jest szczególne urządzenie optyczne
 • Definicja ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA Na czym polega nazywane jest także: FLUOROANGIOGRAFIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA To jest kontrastowe badanie naczyń krwionośnych raczej dna
 • Definicja ANGIOGRAFIA Na czym polega BADANIE RADIOLOGICZNE NACZYŃ Nazwa zwyczajowa: Angio, Badanie naczyniowe TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na
 • Definicja BADANIE TYLNEGO ODCINKA OKA Na czym polega nazywane jest także: OFTALMOSKOPIA, FUNDOSKOPIA Nazwa zwyczajowa: Badanie dna oka i ciała szklistego TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja BADANIE PROKTOLOGICZNE Na czym polega jest także: BADANIE PER RECTUM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA To jest badanie odbytu palcem, poprzedzone oglądaniem i badaniem
 • Definicja ALERGENOWE TESTY SKÓRNE Na czym polega przeważnie użytkowane są: Test punktowy (prick test), Test śródskórny, Test naskórkowy (płatkowy). TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU Na czym polega nazywane jest także: POSIEW MOCZU TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na namnożeniu na szczególnych pożywkach w
 • Definicja OKREŚLENIE WIELKOŚCI FILTRACJI NERKOWEJ Na czym polega Badanie nazywane jest także: BADANIE KLIRENSOWE Nazwa zwyczajowa: Klirens TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Określanie wielkości

Definicja badania medycznego - słownik choroby - co oznacza

Co to znaczy w medycynie? Przebieg badania. Krok po kroku badanie. Skutki i konsekwencje badania. Efekty leczenia i skutki niepożądane.

Definicja Określenie Wielkości Filtracji Nerkowej, Badanie Bakteriologiczne Moczu, Alergenowe Testy Skórne, Badanie Proktologiczne, Badanie Tylnego Odcinka Oka co to znaczy.

Słownik Określenie Wielkości Filtracji Nerkowej, Badanie co to jest.