gabinet cieni co znaczy

Czy przydatne?

Definicja gabinet cieni

Definicja: ‘grupa osób, które mogą stać się członkami rządu w przypadku zmiany sytuacji; taki gabinet organizuje opozycja, gdy słaba staje się pozycja rządu’; wyr. rzecz., polit.; PO poinformowała, że ma już swój gabinet cieni. – Internet.