hierarchia wartości co znaczy

Czy przydatne?

Definicja hierarchia wartości

Definicja: ‘układ i wzajemna zależność wartości’; wyr. rzecz.; Jakże to niszczy tkankę społeczną, zmienia hierarchię wartości. – W. Łysiak.