Racja co znaczy

Czy przydatne?

Definicja Racja

Definicja: ‘uznanie potrzeb i dobra państwa za najwyższą normę działania’; wyr.rzecz., kalka z franc., charakterystyczna dla jęz. oficjalnego; A. Markowski.