nawyk parafilia urojenia co znaczy

Definicje z psychologii

 • Definicja Tik Co to jest przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje najczęściej na tle
 • Definicja Reaktancja Co to jest 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej
 • Definicja Psychastenia Co to jest sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat
 • Definicja Lateralizacja Co to jest ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się na
 • Definicja Habituacja Co to jest razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź układu na następne bodźce jest
 • Definicja Hipnoza Co to jest podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a więc sen. Hipnoza
 • Definicja Adrenalina Co to jest metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i
 • Definicja Dysforia Co to jest innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość
 • Definicja Neuropsychologia Co to jest zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej z perspektywy klinicznej
 • Definicja Zaprzeczanie Co to jest psychoanalizie, pokrewny wyparciu. Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości przez
 • Definicja Smutek Co to jest zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie
 • Definicja Uprzedzenie Co to jest przesłanek. Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuję ocenę
 • Definicja Zadowolenie Co to jest uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie uzewnętrznia się. To jest
 • Definicja Iluminacja Co to jest pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania
 • Definicja Właściwość Co to jest ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej
 • Definicja Anoreksja Co to jest Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę
 • Definicja Asertywność Co to jest bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium
 • Definicja Akatyzja Co to jest przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż
 • Definicja Wzmocnienie Co to jest następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom
 • Definicja Migrena Co to jest dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i
 • Definicja Panika Co to jest zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym, w
 • Definicja Depresja Co to jest które można następująco pogrupować: - objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i
 • Definicja Hipersomnia Co to jest przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną dojrzałość. Sen fundamentalny
 • Definicja Samorealizacja Co to jest realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym
 • Definicja Parasomnia Co to jest zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "para"
 • Definicja Kompensacja Co to jest psychologii, odmiana substytucji. To jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową
 • Definicja Abulia Co to jest aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w
 • Definicja Impuls Co to jest jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający
 • Definicja Frotteryzm Co to jest podniecenie seksualne dotykając albo ocierając się o ciało obcej osoby w zatłoczonych miejscach
 • Definicja Inkubacja Co to jest rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie
 • Definicja Zoopsychologia Co to jest uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem. Badania obejmujące problematykę
 • Definicja Jaźń Co to jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję
 • Definicja Urofilia Co to jest seksualnego. Czynnikiem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera, lub bycie nim
 • Definicja Euforia Co to jest wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań organizmu. Zazwyczaj
 • Definicja Lezja Co to jest tkanki. Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany zapalne. W
 • Definicja Wiktymologia Co to jest przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą
 • Definicja Hipochondria Co to jest właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej
 • Definicja Melancholik Co to jest quot;czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości
 • Definicja Mania Co to jest można podzielić na cztery ekipy: - emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony
 • Definicja Psychometria Co to jest teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i
 • Definicja Autosugestia Co to jest stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej
 • Definicja Percepcja Co to jest otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny
 • Definicja Supresja Co to jest funkcjonuje również inne ustalenie - supresja. Definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Jeden z
 • Definicja Katalepsja Co to jest połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi, również nienaturalnych
 • Definicja Dekompensacja Co to jest przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej ocenie
 • Definicja Depersonalizacja Co to jest jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie dziwności, deformacji własnego ciała
 • Definicja Świadomość Co to jest takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w
 • Definicja Katapleksja Co to jest napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby chore w chwilach dużej
 • Definicja Rozszczepienie Co to jest zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą
 • Definicja Ego Co to jest modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż zaspokojenie
 • Definicja Deindywiduacja Co to jest to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością czynów
 • Definicja Psychika Co to jest dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana jest
 • Definicja Samokontrola Co to jest interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia
 • Definicja Stupor Co to jest zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych postaciach
 • Definicja Frustracja Co to jest osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje
 • Definicja Optymizm Co to jest postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie
 • Definicja Tożsamość Co to jest zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. W psychologii
 • Definicja Defektologia Co to jest jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej. Rodzaj wiedzy i
 • Definicja Odwarunkowanie Co to jest treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji. Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie
 • Definicja Empatia Co to jest psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia, spojrzenia
 • Definicja Gestalt Co to jest Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych najpierw XX wieku. Z
 • Definicja Genogram Co to jest genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia członków
 • Definicja Fuga Co to jest ucieczkowe działanie impulsywne. Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy
 • Definicja Lęk Co to jest nadchodzącego z zewnątrz albo pochodzącego z wewnątrz organizmu, objawiający się jako niepokój
 • Definicja Obsesja Co to jest i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich
 • Definicja Represja Co to jest systemów obronnych znanych w psychologii. To jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień i
 • Definicja Choleryk Co to jest pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go mocne
 • Definicja Asymilacja Co to jest mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego. Innymi słowami, asymilacja
 • Definicja Tanatos Co to jest libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci, destrukcji. Osoba z nasilonym
 • Definicja Demencja Co to jest obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje sporo definicji i mierników demencji, gdyż istnieją
 • Definicja Patopsychologia Co to jest psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń
 • Definicja Agresja Co to jest ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo
 • Definicja Zwlekanie Co to jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego chwilowo czujemy się
 • Definicja Śmiech Co to jest pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym z
 • Definicja Lobotomia Co to jest czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe
 • Definicja Wrażenie Co to jest człowieka. Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z
 • Definicja Masochizm Co to jest seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest poniżana
 • Definicja Gniew Co to jest nastawieniem agresywnym Gniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami
 • Definicja Osobowość Co to jest myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności
 • Definicja Psychologia Co to jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i
 • Definicja Fantazja Co to jest wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo ukryty osoba spełna własne życzenia. Fantazja jest
 • Definicja Projekcja Co to jest narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech
 • Definicja Abstynencja Co to jest uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów) albo w razie uzależnienia
 • Definicja Id Co to jest superego. Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi do
 • Definicja Trauma Co to jest somatyczne i psychiczne. Regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego
 • Definicja Katatonia Co to jest ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie podlegającym woli
 • Definicja Derealizacja Co to jest osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten pojawia się zarówno w chorobach
 • Definicja Trans Co to jest wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie
 • Definicja Acedia Lenistwo Co to jest kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia (psychologia) i obojętność
 • Definicja Tat Co to jest Thematic Apperception Test
 • Definicja Libido Co to jest pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości
 • Definicja Kompleks Co to jest zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką
 • Definicja Generalizacja Co to jest poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji
 • Definicja Załamanie Co to jest wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na przykład śmierci
 • Definicja Mikroekspresja Co to jest badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca (zazwyczaj poniżej jednej sekundy) pełna
 • Definicja Echolalia Co to jest zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na echolalię powtarza
 • Definicja Wola Co to jest reagowanie, ogólne działanie i podejmowanie świadomych decyzji. Byty niesamoświadome mogą posiadać
 • Definicja Homofobia Co to jest zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec osób o
 • Definicja Bulimia Co to jest Historia definicje Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy „byczy
 • Definicja Wais Co to jest skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL
 • Definicja Bezsenność Co to jest zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem
 • Definicja Narcyzm Co to jest chociaż w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza
 • Definicja Nastrój Co to jest wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do
 • Definicja Odzwierciedlanie Co to jest którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład "Widzę, iż
 • Definicja Imprinting Co to jest się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów zmysłów
 • Definicja Mobbing Co to jest naruszające godność osobistą pracownika. Mobbing zwykle ma na celu albo determinuje: poniżeniem
 • Definicja Nienawiść Co to jest pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i
 • Definicja Charakter Co to jest dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać
 • Definicja Dysgrafia Co to jest mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i
 • Definicja Regresja Co to jest okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie
 • Definicja Barbiturany Co to jest na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy
 • Definicja Charakteropatia Co to jest się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność do kłamstwa, nastawienia społeczne
 • Definicja Racjonalizacja Co to jest pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają
 • Definicja Borderline Co to jest angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i
 • Definicja Hebefrenia Co to jest się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji
 • Definicja Ingracjacja Co to jest mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy). Różne są metody wkradania się w
 • Definicja Fiksacja Co to jest psychologii. Bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli i zachowań
 • Definicja Uzależnienie Co to jest substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń. Rodzaje uzależnień Uzależnienie
 • Definicja Uwaga Co to jest utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań
 • Definicja Empiryzm Co to jest głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce zmysłowe
 • Definicja Dda Co to jest Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z
 • Definicja Urojenia Co to jest sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na
 • Definicja Parafilia Co to jest seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze
 • Definicja Nawyk Co to jest reagowania), którą nabywa się wskutek ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie). W socjologii nawyk

Pojęcia z informatyki:

Co to znaczy z informatyki? Co to jest komputer?

Definicja Nawyk, Parafilia, Urojenia, Dda, Empiryzm, Uwaga, Uzależnienie, Fiksacja, Ingracjacja, Hebefrenia, Borderline, Racjonalizacja, Charakteropatia, Barbiturany co to znaczy.

Słownik Nawyk, Parafilia, Urojenia, Dda, Empiryzm, Uwaga co to jest.