godzinna rejestracja metodą co to znaczy
Leczenie 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA definicja. Czym jest zwyczajowa: Holter.

Czy przydatne?

Definicja 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA

Co oznacza 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG Sposobem HOLTERA Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Rutynowo realizowany zapis EKG pozwala na parominutową raptem rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), z kolei sposób Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w uwarunkowaniach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja zapisu odbywać się może w dwóch systemach. Mechanizm tradycyjny bazuje na zapisie sygnału na taśmie magnetycznej w rejestratorze noszonym poprzez badanego i analizie tego sygnału w stacjonarnym urządzeniu z szybkością 60-240 -krotnie większą od szybkości rejestracji. Drugi mechanizm opiera się na rejestracji sygnału w tak zwany czasie rzeczywistym, gdzie urządzenie rejestrujące jest równocześnie analizatorem zapisywanego sygnału. W zestawach holterowskich analizujących zapis w okresie rzeczywistym, rejestracji sygnału EKG dokonuje się na taśmie magnetycznej lub stosuje się rejestratory beztaśmowe, wykorzystujące pamięć elektroniczną. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca i nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki wykorzystaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w uwarunkowaniach normalnej aktywności badanego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Diagnostyka zaburzeń rytmu. Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego. Ocena czynności sztucznego rozrusznika. Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Rekomendowane jest czasami przedstawienie przed badaniem ostatniego rezultacie EKG. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. OPIS BADANIA Ryc.1-8 Rejestracja EKG sposobem Holtera Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem albo benzyną) nakleja się elektrody, które łączy się w dalszym ciągu adekwatnie oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest przeważnie do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się (Ryc.1-8). Każdy rejestrator ma przycisk "EVENT", wykorzystywany do sygnalizowania poprzez badanego odczuwanych choroby. Badany zobowiązany jest do prowadzenia w okresie rejestracji dziennika pacjenta, gdzie nanoszone są ważniejsze realizowane czynności i choroby z zaznaczeniem godziny, gdzie wystąpiły. Badany informowany jest także przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W okresie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno korzystać poduszek i koców elektrycznych i manipulować w rejestratorze. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie). Badanie trwa od 24 do 48 godz. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W okresie badania Wszelakie problemy techniczne powiązane z noszeniem założonego aparatu (na przykład odklejanie się elektrod). Odczuwane w okresie wykonywanego badania choroby z zaznaczeniem, czy w tym czasie był przyciskany sygnalizator "EVENT". Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Z rezultatem badania należy zgłosić się do lekarza kierującego. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych