skórne testy alergenowe co to znaczy
Leczenie ALERGENOWE TESTY SKÓRNE definicja. Czym jest Test punktowy (prick test), Test śródskórny.

Czy przydatne?

Definicja ALERGENOWE TESTY SKÓRNE

Co oznacza ALERGENOWE TESTY SKÓRNE W praktyce przeważnie użytkowane są: Test punktowy (prick test), Test śródskórny, Test naskórkowy (płatkowy). TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na celowym spowodowaniu kontaktu alergenu podejrzanego o wywoływanie objawów chorobowych ze skórą, a w dalszym ciągu na interpretacji zmian skórnych (bąbla, rumienia, nacieku). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Celem badania jest sprawdzenie, czy organizm zareaguje wytworzeniem stanu zapalnego w miejscu wniknięcia alergenu w powierzchowne warstwy skóry. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Potwierdzenie wywiadu alergologicznego - czy domniemany alergen odpowiedzialny za symptomy chorobowe wywołuje reakcje skóry o typie zapalnia alergicznego. Określenie właściwego alergenu przewidzianego do ewentualnego leczenia odczulającego, gdy niemożliwe jest jego wyeliminowanie tego alergenu z otoczenia chorego. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza alergologa BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie ogólne krwi, moczu i RTG klatki piersiowej. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie wykonuje się badania w sytuacji zaostrzeń dolegliwości alergicznej, ostrej dolegliwości infekcyjnej i przewlekłych chorób układowych (np: chorób nowotworowych, kolagenozy).Przed wykonaniem testów chory powinien przerwać na przynajmniej 48 godz. pobieranie leków przeciwhistaminowych (tavegyl-clemastin, diphergan, hydroxizyna, phenazolina), zyrtec, clarityna, fenistil, retard preparatów wapnia i kortykosterydów. W sytuacji zażywania leków przeciwhistaminowych o przedłużonym działaniu (hismanal, zaditen), intal i tilade, chory powinien zaprzestać ich pobierania przynajmniej 20 dni przedtem. Testów nie wykonuje się w okresie działania leków sterydowych (kortykosterydów) o przedłużonym działaniu (Diprophos, Depo-Medrol, Kenalog, Polcortolon). W dniu badania należy unikać większych wysiłków fizycznych. OPIS BADANIA Testy skórne zakłada się na wewnętrznej powierzchni przedramienia albo na plecach pacjenta, w miejscach, gdzie skóra nie jest zmieniona zapalnie. Test punktowy Ryc.13-2 metoda wykonania testu punktowego Test punktowy jest prosty w wykonaniu, bezpieczny, bardzo swoisty, ale w miarę niewiele czuły. Badający wykonuje go w odstępach co 3 cm, łącznie z wykonaniem testów kontrolnych (histamina 1/1000 i rozpuszczalnik), rozpoczynając od nakładania kropel alergenu na skórę. Nożyk do testów punktowych (albo igłę) badający trzyma prawie równolegle do skóry badanego i łagodnie popycha nożyk poprzez kroplę alergenu tak, by ostrze weszło w powierzchowną warstwę skóry, nie powodując krwawienia. W dalszym ciągu unosi lekko koniec ostrza i wycofuje je. Do każdej kropli używa się nowego nożyka albo igły. Na każdym przedramieniu u dorosłego można wykonać od 10 do 12 testów. Dodatnie reakcje w formie bąbla otoczonego rumieniem występują po upływie 15 do 20 min., ocenia się je opierając się na wielkości bąbla i rumienia (Ryc.13-2). Inną sposobem oceny testu jest porównanie średnicy bąbla po alergenie do bąbla po histaminie. Metoda testu punktowego została ostatnio uproszczona. Na ostrze nożyka do jednorazowego użytku naniesiono alergen, omija się tym samym nakładanie kropli alergenu na skórę. Szczególna budowa nożyka standaryzuje głębokość nakłucia. Test śródskórny Ryc.13-3 metoda wykonania testu śródskórnego Test śródskórny jest bardziej pracochłonny i czulszy, ale mniej swoisty niż test punktowy. Przy teście śródskórnym roztwory alergenów są nabierane do strzykawek z drobną podziałką o pojemności 1 ml. Badający wprowadza igłę prawie równolegle do skóry badanego i śródskórnie wstrzykuje 0,03 - 0,05 ml roztworu alergenu, wytwarzając pęcherzyk o średnicy 3 - 4 mm (Ryc.13-3). Rezultaty testu odczytuje się po 15 do 20 min. (reakcja natychmiastowa) i po upływie 6 - 8 i 24 - 48 godz. (reakcja późna). Obserwuje się rozmiar bąbla, rumienia albo nacieku. Uważane jest, iż nieujemny test punktowy potwierdza uczulenie, z kolei niekorzystny test śródskórny pozwala je wykluczyć. Test naskórkowy Test naskórkowy ma wykorzystanie szczególnie w diagnostyce alergii zawodowej. Służy on w pierwszej kolejności do oceny reakcji alergicznej typu IV (wg Gella Coombsa). W teście naskórkowym badający nanosi alergeny na szczególne plastry i przykleja je badanemu na plecach albo na ramionach na moment 24 godz.. Zachodzące reakcje alergiczne uzewnętrzniają się w formie zaczerwienienia, pęcherzyków i guzków. Odczytu dokonuje się po 24, 48, 96 godzinach. Reakcje ocenia się w skali od + do ++++. Rezultaty testów skórnych przekazywane są w formie opisu. CZAS Test punktowy i test środskórny trwa 2 godziny, założenie testu naskórkowego trwa kilkanaście min.. Testy naskórkowe wymagają następnych kilkunastominutowych wizyt w okresie określonym poprzez wykonującego badanie lekarza Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Zaostrzenie objawów dolegliwości alergicznej. Ostre dolegliwości infekcyjne. Dolegliwości przewlekłe (na przykład leczenie nadciśnienia tętniczego). W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (uczucie osłabienia, kaszel, chrypka, duszność, zaburzenia połykania, zaburzenia widzena, świąd skóry, bolesność w miejscu podania alergenu). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? W dniu badania należy unikać ekspozycji na alergeny i większych wysiłków fizycznych. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Z racji na sposobność wystąpienia reakcji ogólnej, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie (szczególnie po teście śródskórnym), chory po wykonaniu testów powinien pozostawać pod obserwacją lekarza poprzez przynajmniej 2 godziny. Mogą wystąpić także nadmierne reakcje miejscowe, takie jak: obrzęk, zaczerwienienie, i ogólne, takie jak: uczucie rozbicia i podwyższona ciepłota ciała. Powyższe symptomy należy zgłosić lekarzowi. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i realizowane jest normalnie u młodych pacjentów. Badania nie wykonuje się u kobiet ciężarnych