obwodowych naczyń angiografia co to znaczy
Leczenie ANGIOGRAFIA NACZYŃ OBWODOWYCH definicja. Czym jest BADANIE NACZYNIOWE Nazwa zwyczajowa.

Czy przydatne?

Definicja ANGIOGRAFIA NACZYŃ OBWODOWYCH

Co oznacza ANGIOGRAFIA NACZYŃ OBWODOWYCH Badanie nazywane jest także: BADANIE NACZYNIOWE Nazwa zwyczajowa: Angio CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie angiograficzne jest realizowane w razie podejrzenia zmian patologicznych w naczyniach takich jak: niepoprawne zwężenia, zamknięcia albo niepoprawny kształt naczyń (na przykład tętniak). Przeważnie oceniane są naczynia kończyn dolnych i górnych, aorta i naczynia szyjne i mózgowe. Pozostałe wiadomości o angiografii naczyniowej zostały opisane w rozdziale: "Badania obrazowe wielonarządowe"