dopplerowskie badania co to znaczy
Leczenie BADANIA DOPPLEROWSKIE definicja. Czym jest ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA Nazwa zwyczajowa.

Czy przydatne?

Definicja BADANIA DOPPLEROWSKIE

Co oznacza BADANIA DOPPLEROWSKIE Badanie nazywane jest także: ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA Nazwa zwyczajowa: Doppler TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Sposób ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tak zwany zdarzenie Dopplera. Zdarzenie to bazuje na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zbliżanie się przeszkody do źródła fali skutkuje przyrost częstotliwości, a oddalanie - pomniejszenie częstotliwości odbitej fali. Różnica tych częstotliwości zwana jest przesunięciem dopplerowskim. Zdarzenie to zostało wykorzystane w budowie szczególnych aparatów ultradźwiękowych, które umożliwiają ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Ultradźwięki odbite od poruszającej się masy krwinkowej powracają do sondy z inną niż wyjściowa częstotliwością. Różnica tych częstotliwości jest fundamentem uzyskiwania obrazów dopplerowskich. Zmiana prędkości przepływu krwi rejestrowana jest w formie fali ciągłej, fali pulsacyjnej albo prezentacji kolorowej. CZEMU SŁUŻY BADANIE? W ultrasonografii dopplerowskiej można ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i jaki ma charakter - korkowy, laminarny czy burzliwy, jaki jest kierunek przepływu krwi. Można także tą sposobem ocenić zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologicznego guza i obliczyć ilościowe wskaźniki przepływu krwi. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Zaburzenie krążenia obwodowych naczyń tętniczych i żylnych. Symptomy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego. Stany kliniczne sugerujące przetoki naczyniowe. Tętniaki aorty i naczyń brzusznych. Ocena stanu krążenia narządów przeszczepionych. Ocena serca - wskazania omówiono w echokardiodiografii. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zobacz: "Ultrasonografia". BADANIA POPRZEDZAJĄCE Bardzo regularnie przedtem wykonane jest tradycyjne badanie ultrasonograficzne. OPIS BADANIA Zobacz: "Ultrasonografia". Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Zobacz: "Ultrasonografia". Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Zobacz: "Ultrasonografia"