badania serologiczne co to znaczy
Leczenie BADANIA SEROLOGICZNE W ALERGOLOGII definicja. Czym jest PODSTAWY BADANIA Badania polegają.

Czy przydatne?

Definicja BADANIA SEROLOGICZNE W ALERGOLOGII

Co oznacza BADANIA SEROLOGICZNE W ALERGOLOGII TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badania polegają na oznaczeniu całkowitego stężenia przeciwciał IgE i swoistego stężenia przeciwciał IgE w surowicy krwi, którą pobiera się z żyły łokciowej. W dalszym ciągu dzięki metod enzymatycznych albo radioimmunologicznych ocenia się poziom wyżej wymienionych wyznaczników. W ostatnich latach stał się dostępny test Phadiatop. To jest test przesiewowy, który bazuje na ocenie surowicy pacjenta w reakcji z badanymi alergenami w relacji do surowicy referencyjnej, zawierającej spore stężenie IgE przeciw najczęstszym alergenom. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Stężenie IgE całkowitego i IgE swoistego Celem badania jest sprawdzenie, czy we krwi pacjenta jest podwyższona liczba przeciwciał klasy IgE albo czy są pośród nich przeciwciała specyficzne dla danego alergenu. Badanie pozwala potwierdzić, albo nie, informacje uzyskane z wywiadu i ustalić wskazania, jak unikać danego alergenu, czy także wskazania do ewentualnego odczulania. Phadiatop Test ma odpowiedzieć na pytanie, czy alergia atopowa jest prawdopodobna u danego pacjenta, czy także nie. Sposoby serologiczne mają specjalne wykorzystanie u małych dzieci i są sposobem uzupełniającą, i potwierdzającą wywiad alergologiczny i testy skórne. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Potwierdzenie wywiadu alergologicznego. Określenie właściwego alergenu, którego chory powinien unikać. Określenie właściwego alergenu do ewentualnego leczenia odczulającego. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza alergologa SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innnych badań. OPIS BADANIA Zobacz: opis pobierania krwi żylnej w "Badanie krwi" w rozdziale "Badania laboratoryjne". Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Niewielkie krwawienie albo krwiak w miejscu wkłucia igły