moczu bakteriologiczne badanie co to znaczy
Leczenie BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU definicja. Czym jest POSIEW MOCZU TEORETYCZNE I TECHNICZNE.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU

Co oznacza BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU Badanie nazywane jest także: POSIEW MOCZU TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na namnożeniu na szczególnych pożywkach w uwarunkowaniach laboratoryjnych bakterii pochodzących z próbki badanego moczu, identyfikacji namnożonego szczepu bakteryjnego i ustaleniu stopnia oporności wyhodowanych bakterii na leki przeciwbakteryjne (a więc uzyskaniu tak zwany antybiogramu). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie umożliwia rozpoznanie infekcji bakteryjnej układu moczowego i określenie stopnia oporności wyhodowanego szczepu bakteryjnego na użytkowane leki przeciwbakteryjne. Dzięki badaniu możliwy jest dobór odpowiedniego leku przeciwbakteryjnego w leczeniu infekcji dróg moczowych. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Podejrzenie albo istnienie zakażenia układu moczowego. Kontrola po przebytym zakażeniu układu moczowego. Niepoprawny postęp fizyczny dziecka. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie ogólne moczu. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Należy pobrać z laboratorium bakteriologicznego odpowiedni jałowy pojemnik na posiew moczu. Nie należy otwierać pojemnika do czasu pobrania próbki moczu do badania. Przed oddaniem moczu należy precyzyjnie umyć wodą z mydłem narządy moczowo-płciowe! OPIS BADANIA Do badania należy przekazać próbkę uzyskaną z pierwszej porcji oddanego rano moczu - po okresie całonocnego spoczynku. Bardzo istotny jest sposób pobierania próbki moczu do badania: kilkadziesiąt mililitrów moczu oddaje się do muszli klozetowej, a w dalszym ciągu bezpośrednio do właściwego pojemnika (pobranego uprzednio z laboratorium). Pojemnik na mocz należy otworzyć wyłącznie na czas napełniania go moczem. W razie, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do pojemnika (na przykład niemowlę, pacjent obłożnie chory) istnieje sposobność założenia specjalnego plastikowego woreczka obejmującego ujście zewnętrzne cewki moczowej. Worek taki można nabyć w aptece. U niemowląt można regularnie spowodować odruch oddawania moczu przez masowanie ręką okolicy lędźwiowej. Odruch ten występuje w kilka min. po rozpoczęciu masowania. Niedopuszczalne jest pobieranie moczu do badania z pieluszki przez jej wykręcenie. Do laboratorium przesyła się ok. 10 ml moczu. W razie podejrzenia gruźlicy układu moczowego przesyła się większą liczba moczu, jest to ok. 50 ml. Próbka moczu powinna być dostarczona do laboratorium jak najszybciej (nie dłużej niż pośrodku 2 godz.). Wskazane jest, by do naczynia z próbką moczu dołączyć karteczkę zawierającą nazwisko i imię i datę urodzenia pacjenta. Rezultat badania przekazywany jest zazwyczaj po 2-3 dniach w formie opisu z podaniem antybiogramu (określeniem stopnia oporności ewentualnie wyhodowanych bakterii na leki przeciwbakteryjne). Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki - w szczególności przeciwbakteryjne. Współistnienie schorzeń ogólnoustrojowych - szczególnie układu moczowo-płciowego. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i realizowane w każdym wieku