ginekologiczne badanie co to znaczy
Leczenie BADANIE GINEKOLOGICZNE definicja. Czym jest BADANIA Badanie ginekologiczne jest badaniem.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE GINEKOLOGICZNE

Co oznacza BADANIE GINEKOLOGICZNE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie ginekologiczne jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie, obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie) z uwzględnieniem specyfiki badania kobiety, czyli z badaniem przedmiotowym wewnętrznym, jest to badaniem poprzez pochwę (per vaginam) albo badaniem poprzez odbytnicę (per rectum). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie ginekologiczne jest sposobem zbierania informacji dotyczących przeszłości i teraźniejszości kobiety, umożliwiającą ich analizę i wnioski kliniczne, mające na celu dokonanie rozpoznania i podjęcie właściwego leczenia. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Wszystkie symptomy sugerujące istnienie patologii związanej z narządem rodnym kobiety. Badanie profilaktyczne, nawet w stanie pełnego zdrowia każda kobieta powinna być raz w roku badana ginekologicznie. Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Badanie wymaga opróżnienia pęcherza moczowego. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Badanie przedmiotowe wewnętrzne dzieje się na fotelu ginekologicznym odpowiedniej konstrukcji, który umożliwia ułożenie kobiety we właściwej pozycji. Po rozebraniu dolnej połowy ciała kobieta układa się na fotelu w taki sposób, iż ma zgięte we wszystkich stawach kończyny dolne. Ponadto, kobieta rozchyla nogi, poprzez co stwarza dobry dostęp do badania narządów płciowych. Badanie zaczyna się oglądaniem sromu i okolicy krocza (Ryc.4-6). Ryc.4-6 Badanie ginekologiczne poprzez pochwę: A. oglądanie sromu; B.bdanie dzięki wziernika; C. i D. palpacja macicy; E. palpacja przydatków Dalszym etapem badania jest badanie we wzierniku dopochwowym. Wzierniki powinny być sterylne. Przeważnie użytkowane wzierniki pochwowe to wzierniki dwułyżkowe i wzierniki typu Cusco (jednoczęściowe, samotrzymające się). Doktor dobiera odpowiednią rozmiar wziernika. Badający rozchyla palcami lewej ręki wargi sromowe, a w dalszym ciągu wprowadza wziernik do pochwy - równocześnie uciskając go ostrożnie w kierunku krocza (przy posługiwaniu się wziernikiem dwułyżkowym doktor na początku wkłada częściowo do pochwy łyżkę tylną). Gdyż wziernik wprowadzany jest etapowo, doktor dokonuje jednocześnie oględzin ścian pochwy, by na koniec precyzyjnie obejrzeć tarczę szyjki macicy. Jeśli to jest wskazane, następuje teraz pobranie rozmazów z pochwy i szyjki macicy (zobacz "Opis badania" w: "Badanie cytologiczne w ginekologii" i "Rozmaz mikrobiologiczny z pochwy"). Po wyjęciu wziernika doktor przystępuje do badania wewnętrznego zwanego także dwuręcznym albo zestawionym. Badający staje pomiędzy nogami pacjentki, a w dalszym ciągu kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki (nazywanej dalej w opisie badania ręką wewnętrzną), na której ma nałożoną jałową rękawiczkę, rozchyla wargi sromowe, wprowadzając do pochwy palec środkowy, którym uciskając na ścianę tylną pochwy, stwarza miejsce dla wprowadzenia palca wskazującego. Doktor obydwoma palcami obmacuje sklepienie pochwy, szyjkę macicy, jej ujście zewnętrzne. W dalszym ciągu, "ustalając" macicę ręką wewnętrzną, drugą ręką - spoczywającą na podbrzuszu pacjentki (ręką zwaną badającą albo zewnętrzną) bada położenie macicy, jej topografię w relacji do ścian miednicy, rozmiar, konsystencję. W badaniu dwuręcznym wyczuwalne są także przydatki - jajniki i jajowody, które dzięki obmacywaniu można scharakteryzować pod względem wielkości, konsystencji, bolesności. Niekiedy niezbędne jest badanie poprzez odbytnicę. Ma ono specjalne znaczenie u dziewic, dziewczynek i kobiet w podeszłym wieku, gdy przedsionek pochwy pozwala na wprowadzenie tylko jednego palca. Badanie to może być wykonane badaniem zestawionym dzięki ręki zewnętrznej i wewnętrznej. W nie wszystkich sytuacjach użytkowane jest badanie jednoczesne poprzez pochwę i odbytnię. O rezultacie badania ginekologicznego doktor badający informuje pacjentkę ustnie. CZAS Badanie ginekologiczne przedmiotowe wewnętrzne trwa kilkadziesiąt min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W okresie badania Wszelakie wiadomości ważne dla wywiadu lekarskiego. W trakcie badania wewnętrznego należy zróżnicować zwyczajne odczuwanie dotyku i ucisku od czucia bólu; należy zgłaszać okres pojawienia się bólu. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i realizowane w każdym wieku