nasienia badanie co to znaczy
Leczenie BADANIE NASIENIA definicja. Czym jest SPERMY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE NASIENIA

Co oznacza BADANIE NASIENIA Badanie nazywane jest także: BADANIE SPERMY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie plemników, wydzieliny prostaty i pęcherzyków nasiennych. Rutynowe badanie nasienia obejmuje: ocenę właściwości fizykochemicznych i biofizycznych nasienia - objętość, prędkość upłynnienia nasienia; ocenę mikroskopową plemników (tuż po uzyskaniu nasienia) - liczba plemników, rodzaj ruchu plemników, proc. żywych plemników; ocenę mikroskopową preparatu nasienia po szczególnym jego wybarwieniu - budowa plemników; badania biochemiczne nasienia - stężenie fruktozy, cytrynianów, fosforanów, zużycie fruktozy w okresie. W wypadku, kiedy podejrzewa się infekcję bakteryjną jąder, wykonuje się także badanie bakteriologiczne nasienia. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Ocena nasienia należy do fundamentalnych badań diagnostycznych mających na celu określenie przyczyn niemożności posiadania potomstwa. Niepłodność małżeńska w ok. 40% jest wywołana wadą nasienia mężczyzny. Stąd badanie nasienia powinno zawsze poprzedzać decyzję partnerki o poddaniu się badaniom specjalistycznym na skutek niepłodności! WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Określenie powody braku potomstwa. Określenie ojcostwa. BADANIA POPRZEDZAJACE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Z racji na to, iż intensywne życie płciowe albo samogwałty (masturbacje) mogą prowadzić do okresowego obniżenia ilości dojrzałych plemników w nasieniu zaleca się wstrzemięźliwość płciową na 3-5 dni przed badaniem. Jeżeli w dniu badania jest pobierana krew w celu wykonania innych badań, nasienie należy zawsze oddać po pobraniu krwi! OPIS BADANIA Wytrysk nasienia uzyskuje się przez samogwałt (ręczne drażnienie zewnętrznych narządów płciowych, w rezultacie którego dochodzi do wytrysku). Należy uprzednio starannie umyć prącie wodą z mydłem. Nasienie (ejakulat) do badania musi pochodzić z jednego wytrysku - (pierwszego !) po okresie 3-5 dniowej wstrzemięźliwości płciowej. Oddaje się go bezpośrednio przed badaniem do czystego, suchego i jałowego szklanego naczynia (otrzymanego z laboratorium, gdzie realizowana jest badanie nasienia). Naczynie, przed uzyskaniem nasienia, powinno być ogrzane do temp. ciała człowieka, jest to 36,6°C (na przykład w dłoniach). Istotne jest, by do naczynia pobrać całą objętość nasienia i natychmiast dostarczyć do laboratorium. W przypadkach niezwykłych dopuszcza się sposobność uzyskania nasienia po odbyciu z partnerką relacji płciowego przerywanego. Nie zaleca się pobierania nasienia z prezerwatywy z racji na substancje chemiczne działające plemnikobójczo. W razie spornego ojcostwa nasienie oddawane jest w laboratorium pod kontrolą lekarza biegłego sądowego. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Częstość występowania wytrysków nasienia w momencie 3 miesięcy poprzedzających badanie. Rzadkie wytryski nasienia prowadzą do wzrostu ilości plemników niepoprawnych albo obumarłych. Sposób uzyskania nasienia. Przebyte albo aktualne dolegliwości - w szczególności zakaźne (świnka) albo przenoszone drogą płciową. Urazy okolicy jąder. Wykorzystywanie używek. Obecnie, bądź długotrwale przyjmowane leki. Narażenie na wysoką temperaturę, promieniowanie jonizujące, mocne pole elektromagnetyczne, ultradźwięki albo mocne drgania wynikające na przykład z wykonywanej pracy, czy także miejsca zamieszkania. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Jeżeli badanie nasienia nie wykazuje zmian patologicznych wystarczająca jest pojedyncza badanie nasienia. Kiedy stwierdza się nieprawidłowości w badanym nasieniu albo wykonuje się badanie dla określenia ojcostwa - badanie należy powtórzyć 2-3 krotnie. Badanie dla potwierdzenia nieprawidłowości nasienia jako powody niepłodności powtarzane jest w odstępach 3-miesięcznych, gdyż moment dojrzewania plemników trwa ok. 3 miesięcy. Z kolei w celu określenia ojcostwa drugie badanie wykonuje się po 10 dniach, a trzecie po 30 dniach od daty pierwszego badania. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie