badanie ostrości wzroku co to znaczy
Leczenie BADANIE OSTROŚCI WZROKU definicja. Czym jest TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA.

Czy przydatne?

Definicja Badanie Ostrości Wzroku

Co oznacza BADANIE OSTROŚCI WZROKU Badanie nazywane jest także: VISUS TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie ostrości wzroku bazuje na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku to jest umiejętność rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Do badania ostrości wzroku służą tablice Snellena do dali i do bliży. Są one tak skonstruowane, iż na białym matowym tle znajdują się czarne, matowe znaki (optotypy) - litery, cyfry, pierścienie, haki, obrazki dla dzieci i tym podobne - etapowo zmniejszające się ku dołowi (Ryc.7-6, 7-7, 7-8). Ryc.7-6 Tablice Snellena dla dorosłych Ryc.7-7 Tablice Snellena dla dzieci Ryc.7-8 Tablice Snellena dla analfabetów albo dzieci Znaki te mają ustaloną grubość i oddzielone są przerwami o tej samej grubości. Przy każdym szeregu znaków jednakowej wielkości wyróżniona jest odległość w metrach (D), z jakiej oko zdrowe widzi cały symbol pod kątem 5 min., a jego szczegóły pod kątem 1 min. Siłę ostrości wzroku osoby badanej wyraża się stosunkiem odległości z jakiej badany znajduje się od tablicy (d), do odległości, z jakiej ten symbol widzi oko zdrowe. Jeżeli więc badany, w odległości 5 m odczyta najniższy rząd oznaczony D = 5, to ostrość wzroku wyniesie 5/5 (pełna ostrość wzroku), a jeżeli na przykład odczyta najgrubszą literę oznaczoną D = 50, to ostrość wzroku równa się 5/50. Można to przedstawić ułamkiem dziesiętnym 5/5 = 1,0 a 5/50 = 0,1. Poprawną ostrość wzroku zapisuje się: ostrość wzroku oka prawego - visus oculi dextri (V.o.d.) = 1,0 albo lewego - visus oculi sinistri (V.o.s.) = 1,0, obu oczu - visus oculi utriusque (V.o.u.) = 1,0. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie pomaga określić stopień uszkodzenia wzroku, a obniżenie ostrości wzroku jest sygnałem do szukania jego powody chorobowej. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Rutynowe badanie okulistyczne, realizowane przy prawie każdej wizycie u okulisty. Badanie może być realizowane bez zlecenia lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Badanie ostrości wzroku do dali przeprowadza się dla każdego oka osobno, przy starannym zasłonięciu oka drugiego. Pacjent siada przodem do tablicy Snellena w określonej odległości, zależnej od konstrukcji tablicy, zwykle 5 m. Badany czyta kolejno litery z tablicy, zaczynając od góry, od największych znaków. Jeżeli pacjent nie odczyta największej litery, zbliża się tablicę do pacjenta albo poleca się liczyć palce lekarza z różnej odległości i zapisuje się: liczy palce z odległości 1 m (albo 1/50), z 2 m 2/50) i tak dalej Nareszcie, jeżeli pacjent nie jest w stanie policzyć palców przed okiem, bada się poczucie światła i jego lokalizację. Badanie to przeprowadza się w ciemnym pomieszczeniu, rzutując wiązkę światła na siatkówkę, na początku oświetlając oko na wprost, a w dalszym ciągu od strony nosa, góry, dołu i skroni. Zapisuje się to przykładowo: V.o.d. = poczucie światła i lokalizacja poprawna albo V.o.s. = poczucie światła poprawne, brak loklizacji od nosa. Brak poczucia światła tytułujemy ślepotą - V.o.d = 0. Podobnie przeprowadza się badanie ostrości wzroku do bliży. Bazuje ono na czytaniu z odległości 30 cm każdym okiem osobno standaryzowanego tekstu z tablic Snellena do bliży. Zasada budowy tablicy jest taka sama jak do dali, lecz tekst ułożony jest od najdrobniejszych do największych liter. Zapis ostrości wzroku jest podobny: odczyt najdrobniejszego druku to pełna ostrość wzroku do bliży - Sn.o.d. = 0,5, odczyt największego druku - Sn.o.d. = 3,0. U dzieci ostrość wzroku zależy od wieku i inteligencji. Do 6 roku życia stwierdza się trudności w tak zwany rozdzielaniu znaków. Z tych także powodów przeciętnie błyskotliwe 2-3 letnie dzieci mają ostrość wzroku 0,5; 4-6 letnie ok. 0,8. Pełnej ostości wzroku należy spodziewać się po 6 roku życia. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowej ostrości wzroku, należy przeprowadzić precyzyjne badania wyjaśniające przyczynę (wada refrakcji, dolegliwości gałki ocznej albo dolegliwości centralnego układu nerwowego). Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu z podaniem wartości liczbowych. CZAS Badanie trwa od kilku do kilkunastu min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W okresie badania Należy podać, czy na przykład nie "wypada" część liter z wyrazu, tworząc puste miejsca albo sprawiając wrażenie przesłoniętych jakąś przeszkodą. Należy również powiedzieć, czy litery stoją równo, nie pochylają się albo czy nie tworzą tak zwany odbicia. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów dorosłych, u dzieci w zależności od ich inteligencji (zazwyczaj ponad 2 roku życia), a również u kobiet ciężarnych