położnicze badanie co to znaczy
Leczenie BADANIE POŁOŻNICZE definicja. Czym jest BADANIA Badanie położnicze jest badaniem lekarskim.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE POŁOŻNICZE

Co oznacza BADANIE POŁOŻNICZE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie położnicze jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie, obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie). W badaniu podmiotowym doktor uwzględnia specyficzny wywiad w odniesieniu ewentualnie przebytych ciąż jak także w odniesieniu obecnej ciąży. Badanie przedmiotowe wewnętrzne, jest to badanie ginekologiczne poprzez pochwę (per vaginam), jest wzbogacone o te przedmioty położnicze, które w zależności od wieku ciąży ważne są dla oceny przebiegu ciąży i rozwoju płodu. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie położnicze umożliwia rozpoznanie wielu patologii związanych z postępem ciąży, a w startowym stadium porodu służy rozpoznaniu, czy rzeczywiście zaczął się poród i pozwala prognozować jego przebieg. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Badanie kontrolne w okresie ciąży. Realizowane jest w okresie każdej planowej wizyty u lekarza ginekologa, a więc przeciętnie raz na miesiąc. Wskazaniem do częstszych badań w ciąży są wszystkie stany budzące niepokój kobiety ciężarnej (na przykład słabsze odczuwanie ruchów płodu, plamienie z dróg rodnych). Badanie w przebiegu porodu. Realizowane jest w różnych odstępach czasu, a częstość badań uwarunkowana jest przebiegiem porodu. Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Badanie przedmiotowe obejmuje badanie zewnętrzne i badanie wewnętrzne poprzez pochwę. W badaniu zewnętrznym do oceny ciężarnej macicy i płodu badający układa ręce na brzuchu badanej w ściśle zdefiniowany sposób - odpowiednio z tak zwany chwytami Leopolda (Ryc.4-7). Ryc.4-7 Badanie przedmiotowe zewnętrzne ciężarnej - chwyty Leopolda; A. I chwyt Leopolda; B. II chwyt Leopolda; C. III chwyt Leopolda; D. IV chwyt Leopolda; E. V chwyt dodatkowy zwany chwytem Zangemeistera; F. VI chwyt dodatkowy Pierwszym chwytem Leopolda badający ustala wysokość dna macicy i jaka część płodu znajduje się w jej dnie. Drugim chwytem Leopolda ocenia ustawienie płodu, czyli ustala po której stronie znajduje się grzbiet płodu, a po której części drobne (rączki, nóżki). Trzeci i czwarty chwyt Leopolda pozwala badającemu ustalić, co jest częścią przodującą; czwarty chwyt dokładniej precyzuje jak głęboko w miednicy znajduje się główka płodu. W badaniu położniczym zewnętrznym stosuje się również piąty chwyt zwany dodatkowym albo chwytem Zangemeistera. Służy on wyjaśnieniu, czy można podejrzewać niewspółmierność porodową (czy rozmiar główki pozostaje w dysproporcji do wielkości tkanek kostnych kanału rodnego). Szósty chwyt dodatkowy służy ustaleniu stopnia przygięcia główki płodu przez określenie przebiegu bruzdy szyjnej płodu. Badający w tym chwycie układa palce rąk nad spojeniem łonowym prostopadle do powłok brzusznych rodzącej. Badanie zewnętrzne informuje również o spoczynkowym napięciu mięśnia macicy. Ma to spore znaczenie w ocenie zagrożenia porodem przedwczesnym. Badanie wewnętrzne, zazwyczaj poprzez pochwę, dzieje się zawsze przy zastosowaniu sterylnych narzędzi i rękawiczek. W okresie badania na łóżku porodowym pośladki kobiety ciężarnej spoczywają na basenie, a badanie jest poprzedzone umyciem sromu i okolicy krocza. Badanie ma na celu określenie długości, konsystencji, kierunku przebiegu osi szyjki macicy, a również ewentualnego rozwarcia ujścia zewnętrznego i wewnętrznego szyjki. Daje również ważne wiadomości o części przodującej, szczególnie istotne przy prognozie przebiegu porodu. Istotnym elementem badania położniczego jest wysłuchanie akcji serca płodu słuchawką położniczą albo ultradźwiękowym detektorem tętna. O rezultacie badania położniczego doktor badający informuje pacjentkę ustnie. CZAS Badanie położnicze przedmiotowe trwa kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W okresie badania Wszelakie wiadomości ważne dla wywiadu lekarskiego. Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból) w trakcie badania przedmiotowego. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie