badanie potencjałów co to znaczy
Leczenie BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH WYWOŁANYCH definicja. Czym jest jest także: BERA, ERA, CERA.

Czy przydatne?

Definicja Badanie Potencjałów Słuchowych Wywołanych

Co oznacza BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH Wywołanych Badanie nazywane jest także: BERA, ERA, CERA Badanie potencjałów wywołanych znajduje wykorzystanie w badaniach chorób układu nerwowego i badania chorób oczu. Poniżej przedstawione są wyłącznie wykorzystania badania potencjałów wywołanych w otolaryngologii. TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Działanie ustalonym impulsem na receptory narządów zmysłu wyzwala w odpowiednim obszarze kory mózgowej aktywność bioelektryczną (potencjał spowodowany). Potencjały spowodowane mają niewielkie napięcie wynoszące od ok. 0,5 mV do 100 mV, ale dzięki szczególnym wzmacniaczom prądy te mogą być rejestrowane przy użyciu elektrod umieszczonych na skórze głowy. W otolaryngologii rejestrowane są prądy powstające w pniu mózgu i korze płata skroniowego, przy pobudzaniu narządu słuchu (potencjały słuchowe). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie daje obiektywną ocenę słuchu i ustala miejsce uszkodzenia słuchu. Wartość tego badania jest specjalna u niemowląt we wczesnej diagnostyce niedosłuchu, co wiąże się z właściwym protezowaniem w najwcześniejszym okresie życia, i we wczesnej diagnostyce guza nerwu słuchowego u dorosłych. Badanie tonami czystymi obiektywnie ustala próg słyszenia i przydatne jest między innymi w orzecznictwie lekarsko-sądowym. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci. Podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego. Podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu. Monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badaniem poprzedzającym u niemowląt i małych dzieci jest badanie wielospecjalistyczne: pediatry, otolaryngologa, neurologa, psychologa. Wykonanie badania u dorosłych poprzedzone jest zazwyczaj, poza badaniem otolaryngologicznym fizykalnym, subiektywnym badaniem słuchu (jest to badaniem progowym tonalnym, testami nadprogowymi, audiometrią słowną) a również badaniem narządu przedsionkowego. W nie wszystkich sytuacjach wykonuje się badanie neurologiczne i tomografię komputerową głowy (TK). SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Zobacz dodatkowo "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Przy badaniu dzieci może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego OPIS BADANIA Badanie jest realizowane w wyciszonym pomieszczeniu. Badany leży nieruchomo na plecach. Badający umieszcza na skórze głowy badanego trzy elektrody (skórę przemywa się przedtem spirytusem, a elektrody przykleja się szczególnym klejem). Na czole badanego zakłądana jest elektroda czynna, na wyrostku sutkowatym ucha badanego elektroda uziemiająca, a na wyrostku sutkowatym ucha przeciwnego elektroda odniesienia. Elektrody połączone są z przedwzmacniaczem, który dalej połączony jest ze wzmacniaczem, zespołem filtrów i ze słuchawkami i komputerem. Komputer rejestruje odpowiedzi, uśredniając wartości potencjałów elektrycznych i zapisuje rezultaty. Bodźce akustyczne podaje się badanemu poprzez słuchawki w obudowie tłumiącej o natężeniach skokowo malejących o 20 albo 10 dB, od 110 dB do progu słyszenia. Podaje się od 1000 do 2000 bodźców słuchowych o charakterze trzasku albo czystego tonu, nie mniej jednak czas trwania bodźca wynosi 0,2 ms, a czas powtarzania 80 ms. W badaniu czystymi tonami rejestracji potencjałów słuchowych wywołanych dokonuje się dla każdej częstotliwości z osobna łącznie z badaniem kontrolnym bez bodźca. W trakcie badania wymagana jest cisza, by rejestrowane odpowiedzi na impuls (akustyczny) były ograniczone do jednego źródła. By wyeliminować bodźce mięśniowe, badany nie może przeżuwać ani przełykać, ma zamknięte oczy, by zredukować bodźce wzrokowe. U małych dzieci badanie wykonuje się przeważnie po karmieniu, w trakcie snu, ewentualnie w znieczuleniu ogólnym. Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Badanie trwa ok. 1 godziny Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych