badanie potencjałów wywołanych co to znaczy
Leczenie BADANIE POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH definicja. Czym jest PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na.

Czy przydatne?

Definicja Badanie Potencjałów Wywołanych

Co oznacza BADANIE POTENCJAŁÓW Wywołanych TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na działaniu ustalonym impulsem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten sposób - w odpowiednim obszarze kory mózgowej - aktywności bioelektrycznej (potencjałów wywołanych). Potencjały spowodowane mają niewielkie napięcie wynoszące od ok. 0,5 mV do 100 mV, ale dzięki szczególnym wzmacniaczom prądy te mogą być rejestrowane przy użyciu elektrod umieszczonych na skórze głowy. W praktyce klinicznej przeważnie rejestrowane są prądy powstające przy pobudzeniu narządu wzroku (potencjały wzrokowe), słuchu (potencjały słuchowe), czucia (potencjały czuciowe). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie potencjałów wzrokowych - umożliwia ocenę funkcji drogi wzrokowej - od siatkówki do kory wzrokowej (zobacz dodatkowo badanie "Badania elektrofizjologiczne w okulistyce"). Badanie potencjałów słuchowych - pozwala ocenić połączenia pomiędzy uchem wewnętrznym a korą płata skroniowego. Badanie potencjałów czuciowych - służy ocenie funkcji połączeń pomiędzy zakończeniami czuciowymi w skórze a odpowiednim obszarem kory czuciowej mózgu. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Podejrzenie uszkodzenia drogi wzrokowej, słuchowej albo czuciowej. Podejrzenie chorób demielinizacyjnych (na przykład stwardnienie rozsiane). Podejrzenie uszkodzenia pnia mózgu. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Przed badaniem potencjałów słuchowych wskazane jest badanie laryngologiczne, a przed badaniem potencjałów wzrokowych ocena okulistyczna. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Przed badaniem należy umyć głowę. Nie użytkować lakierów i żeli do układania włosów. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. OPIS BADANIA Do rejestracji potencjałów wywołanych stosowane są elektrody powierzchniowe, które umieszczone są w ustalonych miejscach skóry na głowie. Przed przyklejeniem elektrody skórę należy odtłuścić, a dla pomniejszenia oporności przetrzeć pastą oczyszczającą. Badanie poszczególnych potencjałów dzieje się wg standardowych schematów. Elektrody rejestrujące poszczególne potencjały są przyklejone do skóry odpowiednim obszarze głowy. Badanie potencjałów wzrokowych Pacjent siedzi ok. 1,5 m przed monitorem telewizyjnym. Badanie prowadzi się dla każdego oka oddzielnie. Impulsem pobudzającym są błyski ekranu i wzorzec zmieniającej się szachownicy (Ryc.6-6). Impuls powtarzany jest dla każdego oka 200 razy. Ryc.6-6 Rozmieszczenie elektrod w czasie badania wzrokowych potencjałów wywołanych (E-ekran monitora TV) Badanie potencjałów słuchowych W czasie badania pacjent leży. Bodźce słuchowe przekazywane są poprzez słuchawkę do każdego z ucha osobno (Ryc.6-7). Natężenie dźwięku dobiera się dla każdego ucha w pojedynkę i powinno ono przekraczać o 60 dB (decybeli) próg słyszalności. Impuls dźwiękowy powtarzany jest 3000 razy. Ryc.6-7 Rozmieszczenie elektrod w czasie badania słuchowych potencjałów wywołanych Badanie potencjałów czuciowych W czasie badania pacjent leży. Elektroda drażniąca umieszczona jest na kończynie górnej albo dolnej, nad wybranym do badania nerwem (Ryc.6-8). Natężenie bodźca pobudzającego powinno przekraczać 1,5 razy próg pobudliwości. Impuls drażniący powinien być powtórzony 1000 razy. Ryc.6-8 Rozmieszczenie elektrod w czasie badania słuchowych potencjałów wywołanych Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu niekiedy z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej mózgu). CZAS Badanie trwa kilkanaście min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból, zawroty, senność). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych