proktologiczne badanie co to znaczy
Leczenie BADANIE PROKTOLOGICZNE definicja. Czym jest PER RECTUM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE PROKTOLOGICZNE

Co oznacza BADANIE PROKTOLOGICZNE Badanie nazywane jest także: BADANIE PER RECTUM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA To jest badanie odbytu palcem, poprzedzone oglądaniem i badaniem okolicy odbytu poprzez dotyk. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Jest jednym z przedmiotów badania przedmiotowego. Umożliwia ocenę odbytu, kanału odbytu i odbytnicy (zakres badania zależy od długości palca badającego). Można także zbadać narządy sąsiadujące z odbytnicą. Powierzchnia tylna odbytnicy graniczy z kością krzyżową i guziczną, boczna z zachyłkami otrzewnej i pętlami jelita krętego albo esicą. Powierzchnia przednia odbytnicy u mężczyzn przylega do dna pęcherza moczowego, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych i do tylnej powierzchni gruczołu krokowego; u kobiet ta część odbytnicy sąsiaduje z tylną powierzchnią macicy i górnym odcinkiem pochwy. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Badanie per rectum należy do rutynowych czynności badania lekarskiego. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Badanie można przeprowadzić w pozycji stojącej (Ryc.2-6), kolankowo - łokciowej, na boku albo w pozycji leżącej na plecach. Na początku badający ogląda okolicę odbytu pacjenta, badając ją także dotykiem. W dalszym ciągu palec chroniony rękawiczką i pokryty środkiem zmniejszającym tarcie (wazeliną, lignokainą w żelu) badający wprowadza do odbytnicy (Ryc.2-7 i Ryc.2-8). Pokonanie oporu zwieracza odbytu w poprawnych uwarunkowaniach jest bezbolesne. Czasem mocny ucisk poprzez odbytnicę na kość ogonową może spowodować ból - może to być symptom dolegliwości. Badający opuszką wprowadzonego palca do odbytu, na każdej głębokości zakreśla pełny obwód, by uzyskać informację ze wszystkich ścian odbytu i odbytnicy. Po wyjęciu palca z odbytnicy sprawdza, czy nie ma na nim śladu krwi. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje ligninę, by oczyścić okolicę odbytu. Ryc.2-6 Jedna z pozycji ciała w trakcie badania proktologicznego. Inne pozycje do tego typu badania są widoczne na rycinach 2-20 i 2-21 Ryc.2-7 Badanie proktologiczne u mężczyzn Ryc.2-8 Badanie proktologiczne u kobiet CZAS Badanie trwa kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Ból i świąd okolicy odbytu. W okresie badania Każda odczuwana bolesność. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych