badanie przedniego odcinka co to znaczy
Leczenie BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA definicja. Czym jest PODSTAWY BADANIA Do badania przedniego.

Czy przydatne?

Definicja Badanie Przedniego Odcinka Oka

Co oznacza BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do badania przedniego odcinka oka służy lampa szczelinowa (biomikroskop). Lampa szczelinowa złożona jest z dwóch zasadniczych części: części oświetlającej szczelinę świetlną i części powiększającej badany obraz - mikroskopu. Biomikroskop może powiększyć obraz 10-, 16-, 25- i 64-krotnie. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie lampą szczelinową pozwala ocenić przedni odcinek oka, a więc spojówki, rogówkę, przednią komorę oka, tęczówkę, soczewkę i przednią część ciała szklistego. Przy wykorzystaniu tak zwany gonioskopu, zakładanego bezpośrednio na oko pacjenta, można precyzyjnie obejrzeć kąt komory przedniej. Przy dodatkowym wykorzystaniu odpowiedniej soczewki można także oglądać tylny odcinek oka: ciało szkliste i dno oka. Regularnie już samo badanie lampą szczelinową pozwala rozpoznać chorobę. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Rutynowe badanie okulistyczne, pozwalające stwierdzić istniejące dolegliwości przedniego odcinka oka. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Ryc.7-10 Badanie lampą szczelinową (biomikroskopem) przedniego odcinka oka Pacjent siada przy lampie szczelinowej, która stoi na stoliku (Ryc.7-10). Głowa pacjenta musi być unieruchomiona, bo min. ruchy zmieniają ostrość obrazu. W tym celu ustawione są odpowiednie podpórki na brodę i czoło. Doktor nastawia odpowiednimi pokrętłami źródło światła, sprzężone z układem optycznym, na oko badanego i ogląda żądaną część oka. W przypadku potrzeby można zmienić kąt padania oświetlenia, zwiększenie, przesłony albo kolorowe filtry. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Badanie trwa zazwyczaj kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Nie ma szczególnych zaleceń. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Pacjent może jedynie odczuwać chwilowe olśnienie spowodowane mocnym światłem lampy szczelinowej, które samoistnie przechodzi po krótkiej chwili. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet będących w ciąży