badanie radiologiczne jelita co to znaczy
Leczenie BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO definicja. Czym jest doodbytniczy TEORETYCZNE I.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO

Co oznacza BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO Nazwa zwyczajowa: Wlew doodbytniczy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do jelita grubego zostaje wprowadzony środek cieniujący (kontrast), który w większym stopniu niż tkanki otaczające pochłania promieniowanie rentgenowskie. W dalszym ciągu, po przepuszczeniu wiązki promieniowania rentgenowskiego poprzez ciało badanego, na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz "odlewu" jelita. Użycie kontrastu jest konieczne, gdyż ściana jelita w niewielkim stopniu pochłania wspomniane promieniowanie. Badanie jednokontrastowe bazuje na wypełnieniu jelita grubego zawiesiną barytową i później jego opróżnienieniu w celu uwidocznienia zarysów narządu i fałdów jego śluzówki. Badanie dwukontrastowe bazuje na rozciągnięciu fałdów błony śluzowej jelita poprzez wprowadzenie powietrza i pokrycie jego powierzchni cienką warstwą barytu. Badanie sposobem doustną można przeprowadzić w niezwykłych sytuacjach, podając kontrast doustnie. W takich sytuacjach podaje się Metoklopramid, by przyspieszyć perystaltykę jelita cienkiego. Po przejściu zawiesiny do części zstępującej jelita grubego poprzez cewnik doodbytniczy wprowadza się powietrze. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie wykonuje się w celu wykrycia zmian zarysów jelita grubego, co może być fundamentem do określenia dalszego postępowania diagnostycznego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Podejrzenie procesu rozrostowego jelita grubego. Dolegliwości zapalne jelita grubego. Uchyłkowatość jelita grubego. Niedrożność jelita grubego. Dolegliwość Hirschsprunga. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie per rectum. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA 2 dni przed badaniem - dieta z galaretek owocowych i soków; należy wypić powyżej 9 szklanek wody (na przykład co godzinę 1 szklankę); w południe przyjąć doustnie 2 drażetki bisakodylu (10 mg), a wieczorem doodbytniczo czopek bisakodylu (10 mg). jeden dzień przed badaniem - zalecenia jak wyżej. W dniu badania pacjent nie powinien jeść i pić, i palić tytoniu. Na 2-3 godziny przed badaniem stosuje się lewatywę z 2-3 litrów ciepłej wody. Chory w trakcie wprowadzania pierwszego litra wody leży na lewym boku, drugiego litra wody leży na brzuchu, a trzeciego litra wody leży na prawym boku. Lewatywę należy powtarzać, aż wypływająca z odbytu woda będzie "czysta" (szczegółowy opis lewatywy - zobacz "Sposób przygotowania do badania" w badaniu "Kolonoskopia"). Pacjent może spotkać się z innym metodą przygotowania do badania (zobacz "Sposób przygotowania do badania" w badaniu "Kolonoskopia"), lecz wybór należy do lekarza przeprowadzającego badanie. Przygotowanie chorego z zaawansowanymi zmianami jelita grubego może bazować na podaniu doustnym dużej ilości płynów - można wówczas zrezygnować z wykonania lewatywy. O takim przygotowaniu decyduje doktor. U dzieci wskazane jest podanie środka uspokajającego OPIS BADANIA Każde badanie zaczyna się od (radiologicznego) zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej pacjenta. (W ten sposób ustala się stan przygotowania pacjenta do badania.) Do badania kontrastowego jelita grubego badający może użyć gotowego jednorazowego zestawu składającego się z worka zawierającego zawiesinę barytową, połączonego plastykową rurką z kanką i cienkiej rurki do pompowania powietrza. Badający wprowadza kankę do odbytnicy pacjenta (na głębokość do 10 cm). W razie badania dwukontrastowego badający wprowadza na początku powietrze w celu rozciągnięcia błony śluzowej jelita, a dopiero później wprowadza zawiesinę barytu - środka cieniującego. W trakcie badania pacjent jest obracany na boki, by uzyskać wypełnienie kontrastem całego jelita grubego. Badający wykonuje dokumentację zdjęciową w okresie wydechu badanego (przepona uniesiona ku górze rozciąga okrężnicę). Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi niekiedy zdjęciami radiologicznymi. CZAS Badanie trwa kilkadziesiąt min. Wiadomości KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Ciąża. Krwawienie miesiączkowe (jeżeli aktualnie występuje). W okresie badania Wszystkie nagłe choroby (na przykład ból). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być okresowo powtarzane. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. Nie może być realizowane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała sposobność zapłodnienia