badanie radiologiczne co to znaczy
Leczenie BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII definicja. Czym jest TEORETYCZNE I.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

Co oznacza BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na przechodzeniu poprzez wybraną część ciała badanego kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X) rzutowanych na prostpopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni. Przeważnie tym detektorem jest promienioczuła błona fotograficzna (klisza rentgenowska). Używana jest różnica w umiejętności do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego poprzez różne tkanki. Kość jest najsilniej pochłaniającą promieniowanie rentgenowskie tkanką ustroju. Wywołane tj. obecnością znacząco większej ilości związków nieorganicznych - soli mineralnych w porównaniu z innymi tkankami. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie pozwala na określenie lokalizacji, typu i stopnia nasilenia zmian patologicznych szkieletu i rozstrzyga o rozpoznaniu złamania kości, bądź zwichnięcia stawu. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Dolegliwości ortopedyczne układu kostno-stawowego (na przykład koksartroza) - dla oceny stopnia nasilenia zmian. Dolegliwości reumatologiczne (na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie kręgosłupa). Kupione zniekształcenia narządów ruchu. Wrodzone wady narządów ruchu. Urazy z podejrzeniem złamania kości albo zwichnięcia stawu. Zdjęcia kontrolne po operacjach na układzie kostno-stawowym. Zdjęcia kontrolne dla oceny zrostu kostnego po złamaniu. Inne (na przykład ostre i przewlekłe zapalenie kości i stawów, zdjęcia porównawcze kości i stawów kończyny zdrowej). Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. OPIS BADANIA Pacjent do badania, odsłania tę część ciała, która będzie naświetlana promieniami rentgenowskimi i przyjmuje pozycję odpowiednio z zaleceniem osoby wykonującej badanie. Niekiedy, z uwagi na istniejący uraz (na przykład podejrzenie złamania kręgów) albo ciężkie kalectwo do przeprowadzenia badania nie wymaga się zdjęcia ubrania i przyjęcia specjalnego ułożenia ciała. W najwyższym stopniu typowymi projekcjami dla wykonania zdjęć rentgenowskich kości kończyn, kręgosłupa i miednicy są zdjęcia przednio-tylne (promienie wnikają od przodu i rzutowane są na kliszę rentgenowską ustawioną z tyłu badanego) i boczne. W nie wszystkich sytuacjach wykonuje się także zdjęcia skośne, na przykład przy urazach śródręcza i śródstopia, dla oceny stawów międzywyrostkowych kręgosłupa, przy podejrzeniu kręgozmyku (przesunięcia ku przodowi kręgosłupa względem położonego poniżej kręgu). Istnieją także szczególne projekcje użytkowane w nie wszystkich przypadkach: zdjęcia przednio-tylne w rotacji wewnętrznej kończyn w stawach biodrowych - dla oceny kąta szyjkowo-trzonowego, zdjęcia w projekcji Lauensteina (odwiedzenie i rotacja zewnętrzna kończyn w stawach biodrowych) - dla oceny stawu biodrowego w nie wszystkich chorobach tego stawu (dolegliwość Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej), zdjęcia stawu skokowego przednio-tylne w rotacji wewnętrznej o 20o - dla oceny ewentualnego uszkodzenia więzozrostu strzałkowo-piszczelowego w razie złamań kostek, zdjęcia osiowe stawu biodrowego (promienie przechodzą równolegle do osi szyjki kości udowej) - dla oceny przemieszczeń przy złamaniach szyjki kości udowej i wielka liczba jeszcze innych szczególnych projekcji użytkowanych w ortopedii i traumatologii. W nie wszystkich przypadkach, by dokładniej zlokalizować niewielkie zmiany kostne, bądź by ocenić zrosty kostne w wątpliwych sytuacjach, wykonuje się zdjęcia warstwowe (tomograficzne) kości (badanie tomograficzne zostało wnikliwie opisane w rozdziale "Badania obrazowe wielonarządowe". Rezultat badania przekazywany jest w formie kliszy rentgenowskiej, niekiedy z dołączonym opisem. CZAS Badanie trwa zazwyczaj do kilku min.. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Przebyte dolegliwości i urazy tego odcinka kończyny albo kręgosłupa, który jest badany radiologicznie - nie wszystkie dolegliwości i urazy z przeszłości mogą mieć wpływ na obecny obraz na zdjęciach rentgenowskich. Ciąża. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być okresowo powtarzane. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. Nie może być realizowane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesięcznego, u których zaistniała sposobność zapłodnienia