badanie szybkości co to znaczy
Leczenie BADANIE SZYBKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO definicja. Czym jest TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE SZYBKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO

Co oznacza BADANIE SZYBKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie nazywane jest także: ELEKTRONEUROGRAFIA Badanie bazuje na stymulacji impulsem elektrycznym nerwu i pomiarze szybkości przewodzenia bodźca przy użyciu elektrod umieszczonych na kończynach ciała. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Elektroneurografia umożliwia ocenę funkcji nerwów obwodowych, co ma ważne znaczenie dla lokalizacji uszkodzeń nerwów obwodowych. Z wyjątkiem powody uszkodzenia nerwów obwodowych przy użyciu neurografii można obserwować dynamikę narastania albo cofania się objawów uszkodzenia. U pacjentów z miastenią sposób ta pozwala ocenić stopień zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej. Badanie tj. regularnie uzupełnieniem badania elektromiograficznego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Symptomy uszkodzenia nerwów obwodowych. Ocena dynamiki narastania albo cofania się uszkodzenia nerwów. Podejrzenie miastenii. Po operacyjnym leczeniu na skutek miastenii. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma bezwzględnej konieczności wykonania przedtem innych badań. Przed badaniem należy umyć badaną kończynę albo okolicę ciała. Nie należy korzystać kremów i maści na skórę w obszarze której będzie realizowane badanie. Pacjenci z miastenią w dniu badania nie powinni przyjmować leków przeciw miastenii. OPIS BADANIA Pacjent jest badany w pozycji leżącej. W okresie badania pacjent powinien być odprężony, mięśnie powinny być rozluźnione. Badanie wykonuje się w pomieszczeniu o temp. 22° - 26°C. Temp. badanej kończyny powinna wynosić ok. 34°C. Miejsca na skórze, gdzie mają być zamocowane elektrody, powinny być oczyszczone alkoholem w celu ich dokładnego odtłuszczenia. W zależności od potrzeb badania stosowane są dwa typy elektrod - powierzchniowe albo igłowe. Elektrody powierzchniowe mocowane są przy użyciu odpowiednich opasek mocujących (ryc. 6-9 i ryc. 6-10). Ryc.6-9 Rozmieszczenie elektrod przy badaniu szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych (S-elektroda stymulująca, R-elektroda odbiorcza) Ryc.6-9 Rozmieszczenie elektrod przy badaniu szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych (S-elektroda stymulująca, R-elektroda odbiorcza) Rezultat przekazywany jest w formie opisu z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej nerwu). CZAS Badanie trwa kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki - w szczególności leki przeciwkrzepliwe i wydłużające czas krwawienia. Przyjmowane leki przeciwmiasteniczne. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). W okresie badania Wszelakie choroby (na przykład ból kończyn). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych