badanie tylnego odcinka co to znaczy
Leczenie BADANIE TYLNEGO ODCINKA OKA definicja. Czym jest OFTALMOSKOPIA, FUNDOSKOPIA Nazwa.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE TYLNEGO ODCINKA OKA

Co oznacza BADANIE TYLNEGO ODCINKA OKA Badanie nazywane jest także: OFTALMOSKOPIA, FUNDOSKOPIA Nazwa zwyczajowa: Badanie dna oka i ciała szklistego TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie tylnego odcinka oka dzieje się dzięki wziernika ocznego (oftalmoskopu). Oftalmoskop złożona jest z szeregu soczewek, pozwalających skorygować ewentualną wadę wzroku badanego i badającego, źródła światła z układem optycznym i źródła zasilania. By obejrzeć dno oka, badający wpuszcza wziernikiem przez źrenicę snop światła, który po przejściu poprzez soczewkę i ciało szkliste oświetla dno oka, równocześnie następuje 16-krotne zwiększenie obrazu. To jest tak zwany badanie dna oka w obrazie prostym. Można także badać dno oka w obrazie odwróconym. Badanie opiera się na podobnej zasadzie wpuszczania wiązki światła do oka, lecz zwiększenie obrazu uzyskuje się dzięki soczewki skupiającej, ustawionej przed okiem pacjenta. Odpowiednio z zasadami optyki oglądany poprzez lekarza obraz dna oka jest odwrócony (dolną część dna oka doktor widzi w górze, skroniową - od strony nosa, jak w lustrzanym odbiciu). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie pozwala ocenić ciało szkliste i dno oka. Dno oka to jedyne miejsce w ustroju człowieka, gdzie w sposób nieinwazyjny ogląda się naczynia krwionośne, a również ocenia tarczę nerwu wzrokowego, mającą łączność z mózgiem. Dlatego ono jest bardzo istotnym elementem pomocniczym w ocenie stanu ogólnego chorego w różnych chorobach ustrojowych. Patrząc na dno oka, diagnozuje się również dolegliwości siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i nerwu wzrokowego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Rutynowe badanie okulistyczne. Ze względów internistycznych w tych chorobach jak: nadciśnienie, cukrzyca, dolegliwości krwi (białaczka, niedokrwistość, czerwienica, skazy krwotoczne), kolagenozy, po stosowaniu nie wszystkich leków, w chorobach nowotworów. Urazy (w szczególności głowy). Ze względów neurologicznych: wszelakie dolegliwości układu nerwowego, a w pierwszej kolejności guzy wewnątrzczaszkowe (w późniejszych fazach mogą wytwarzać obrzęk tarczy nerwu wzrokowego). Zezujące dzieci (częstą powodem zeza są zmiany na dnie oka, wymagające innego leczenia niż leczenie strabologiczne). Badanie kontrolne u wcześniaków. Każdy wcześniak powinien mieć zbadane dno oka pośrodku pierwszego miesiąca życia, co w nie wszystkich sytuacjach, poprzez wdrożenie opowiedniego postępowania, pozwoli uniknąć albo zmniejszyć symptomy bardzo groźnej dolegliwości oczu - retinopatii wcześniaków. Pogarszanie ostrości wzroku, zaburzenia widzenia. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Niekiedy istnieje potrzeba rozszerzenia źrenicy. W tym celu używa się krótkodziałających lekiów w formie kropli (Tropikamid, Mydriacyl, Neo-synefryna itp). Po zakropleniu leku potrzebny jest chwilę na rozszerzenie źrenicy, zazwyczaj ok. 15-30 min.. Nie rozszerza się źrenicy u osób z jaskrą wąskiego kąta, bo może to spowodować ostry atak jaskry. U dzieci zobacz dodatkowo "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Przy badaniu dzieci może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego OPIS BADANIA Ryc.7-11 Badanie dna oka w obrazie prostym dzięki oftalmoskopu Przy badaniu oftalmoskopem - w obrazie prostym - doktor siedzi naprzeciwko chorego i kieruje światło wziernika w źrenicę badanego oka, przysuwając się możliwie jak najbliżej pacjenta na odległość 3-4 cm od rogówki (Ryc.7-11). Doktor i pacjent powinni zwolnić własną akomodację przez patrzenie w dal. Na polecenie lekarza należy patrzeć w różnych kierunkach, by można było ocenić żądane miejsce dna oka. U dzieci zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Badanie trwa od kilku do kilkunastu min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. Jaskra. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. U dzieci zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Pacjent może odczuwać chwilowe olśnienie spowodowane światłem wziernika, które samoistnie przechodzi po krótkiej chwili. Niekiedy mogą wystąpić powikłania po podaniu leków rozszerzających źrenicę u pacjentów z niewykrytą jaskrą zamkniętego kąta przy prawidłowym ciśnieniu ocznym. W rezultacie tego może nastąpić jatrogenny atak jaskry, objawiający się mocnym bólem oka i niekiedy głowy i pogorszeniem widzenia; czasem mogą wystąpić nudności i wymioty; gałka oczna jest twarda na skutek wysokiego ciśnienia ocznego. Atak występuje przeważnie w kilka godz. po podaniu leków rozszerzających źrenicę. Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza okulisty celem przerwania ataku. W przeciwnym razie długookresowy atak może nawet zakończyć się ślepotą oka. Jeżeli to jest niemożliwe natychmiast, można zażyć tabletkę Diuramidu (o ile nie ma przeciwwskazań do jego stosowania), wpuścić do oka lek zwężający źrenicę (Pilocarpinę 2% albo 4%) i starać się jak najszybciej dotrzeć do okulisty. W trakcie podawania Atropiny może dojść do nadwrażliwości albo przedawkowania leku. Objawia się to zaczerwienieniem i suchością skóry i śluzówek, podwyższoną temperaturą a również szybszą akcją serca. Zazwyczaj wystarcza przerwanie podawania Atropiny. W razie silniejszego zatrucia należy zgłosić się do lekarza pediatry albo internisty. Dawka śmiertelna Atropiny dla małego dziecka wynosi ok. 10 mg (10 ml flakon 1% Atropiny zawiera 100 mg tego leku). Lek trzeba chronić przed dziećmi. Po skończeniu stosowania Atropiny lek należy wylać, dobrze wypłukać buteleczkę i w dalszym ciągu ją wyrzucić. U dzieci zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych