zeza badanie co to znaczy
Leczenie BADANIE ZEZA definicja. Czym jest Poprawnie, równolegle ustawione oczy wykonują ściśle.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE ZEZA

Co oznacza BADANIE ZEZA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Poprawnie, równolegle ustawione oczy wykonują ściśle skojarzone ruchy we wszystkich kierunkach. W tym przypadku mamy do czynienia z równowagą mięśni gałek ocznych i prawidłowym funkcjonowaniem aparatu mięśniowo-nerwowego, którym kierują bodźce zmysłowo-czuciowe i system obuocznego widzenia. To jest tak zwany poprawna koordynacja sensomotoryczna. W zezie następuje rozkojarzenie tych funkcji i koordynacji. Przy patrzeniu na jakiś element, tylko jedno oko ustawione jest poprawnie, drugie odchyla się, bo zaburzona jest funkcja mięśniowo-nerwowa oczu i nie ma obuocznego widzenia, a w oku zezującym rozwija się niedowidzenie. Badając osobę zezującą, przeprowadza się przeważnie następujące badania: Badanie ostrości wzroku, Badanie wad refrakcji oka, Badanie przedniego odcinka oka, Badanie tylnego odcinka oka, Badanie naprzemiennego zakrywania oczu (cover test), badania ruchów oczu, badanie kąta zeza (kierunku i stopnia zbaczania oka zezującego), Badanie widzenia obuocznego (badanie konwergencji, fiksacji, widzenia stereoskopowego, korespondencji siatkówek i inne). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badania użytkowane w strabologii służą do ustalenia prawidłowej pracy mięśni ocznych i prawidłowego odbioru bodźców wzrokowych, by określić przyczynę i rodzaj zeza. To jest niezbędne do wykorzystania odpowiedniego leczenia. (w razie zeza porażennego leczeniem powinien zająć się także neurolog). Odmienne jest leczenie zeza u dzieci i u dorosłych. Już u noworodków czy niemowląt należy bez względu przeprowadzić badanie okulistyczne celem wykluczenia jako powody zeza wady wrodzonej oka, chorób kupionych (w szczególności guzów wewnątrzgałkowych) i odróżnić poprzez to zezowanie fizjologiczne. Po wykluczeniu tych przyczyn, już nawet od 1 roku życia można korygować wadę wzroku. Nie wolno odkładać badania na moment późniejszy, bo w nie wszystkich postaciach zeza może błyskawicznie wytworzyć się niedowidzenie - trudne do wyleczenia. Utrwalone niedowidzenie jednego oka skutkuje niemożność używania równoczesnego obu oczu. O terminie leczenia zeza musi zadecydować wyłącznie doktor okulista - czy można jeszcze czekać, czy rozpocząć leczenie. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Każdy zauważony zez. Badanie może być realizowane bez zlecenia lekarza BADANIA PORZEDZAJĄCE Fundamentalne badania okulistyczne. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Do badania zeza pacjent przygotowuje się różnie w zależności od rodzaju przeprowadzanych badań cząstkowych. Zobacz: "Sposób przygotowania do badania" w "Badanie ostrości wzroku", "Badanie wad refrakcji", "Badanie tylnego odcinka oka" .Nie ma szczególnych zaleceń w razie pozostałych badań. OPIS BADANIA Badania: ostrości wzroku, wad refrakcji, przedniego i tylnego odcinka oka zostały tłumaczone oddzielnie w tym samym rozdziale. Badanie naprzemiennego zakrywania oczu (cover-test) Bazuje na zasłonięciu ręką lekarza, zasłonką albo ciemnym szkłem jednego oka, w trakcie gdy drugie oko patrzy na wprost na wskazany pkt. (Ryc.7-13). W razie gdy zasłonięte oko jest zezujące, po jego odsłonięciu nie następuje zmiana w formie ruchu oczu, bo "silniejsze" oko kierujące nadal utrzymuje swą linię widzenia na wprost. Gdy z kolei przesłona jest przed okiem kierującym (nie zezującym), a oko zezujące patrzy na wprost, w chwili odsłonięcia oka kierującego rozpoczyna ono fiksować (patrzeć na wprost), a oko zezujące ustawi się w zezie. Ryc.7-13 Badanie naprzemiennego zasłaniania oczu (cover test). A. Gdy zasłonięte jest oko zezujące (prawe) (1) lewe patrzy na wprost, to po odsłonięciu oka zezującego (prawego) (2) oko lewe utrzymuje patrzenie na wprost, a prawe zezuje B. Gdy przesłona jest przed okiem kierującym (oko lewe) (1), a oko zezujące (prawe) ustawione jest na wprost (2), to w chwili odsłonięcia przesłony widac, iż oko kierujące jest odchylone o kąt wtórny (3); natychmiast jednakk wykonuje tak zwany ruch nastawczy, przejmując fiksację, a oko zezujące ustawia się pod właściwym sobie kątem (zezuje), zwanym kątem pierwotnym (4) Badanie ruchów oczu Przy nieruchomo ustawionej głowie doktor poleca pacjentowi patrzeć we wskazanych kierunkach: do góry, na dół, w prawo, lewo i skośnie: góra-lewo, dół-lewo, góra-prawo i dół- prawo. W razie porażenia albo niedomogi jakiegoś mięśnia oko nie wykonuje poprawnie funkcji danego mięśnia. Badanie kąta zeza Kąt zeza możemy mierzyć na perymetrze, synoptoforze, krzyżu Madoxa i dzięki pryzmatów. Przeważnie w zwyczajnych gabinetach okulistycznych, nie posiadających urządzeń strabologicznych, badanie kąta zeza wykonuje się na perymetrze Maggiorego. Badany opiera głowę na podpórce tak, by oko badane było na wprost środka perymetru. Oko badane przysłania się ręką albo zasłonką i poleca się drugim okiem patrzeć na wprost na pkt. oddalony o 5 m. Po łuku perymetru przesuwa się światełko; wówczas odsłaniając oko badane, obserwuje się refleks na rogówce. Gdy refleks światła ustawi się w centrum rogówki, odczytywany jest na perymetrze stopień kąta zeza do dali. Badanie widzenia obuocznego Badanie widzenia obuocznego przeprowadza się na szczególnym aparacie zwanym synoptoforem i testach sprawdzających umiejętność widzenia stereoskopowego. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Pełne badanie zeza trwa do kilkunastu dni Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Od kiedy oko zezuje i czy zez wystąpił nagle, czy etapowo, czy pojawienie się jego powiązane było z jakąś chorobą (na przykład infekcją wirusową, zaburzeniami neurologicznymi, laryngologicznymi bądź urazami). W razie małych dzieci - czy nie było urazu okołoporodowego. Ponadto, czy zez występuje okresowo, czy stale, które oko więcej i częściej zezuje. W okresie badania Należy udzielać dokładnych odpowiedzi na pytania stawiane poprzez badającego. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań, niezależnie od tych, które mogą wystąpić w badaniu wad refrakcji. Pacjent może odczuwać chwilowe olśnienie spowodowane światłem wziernika, które samoistnie przechodzi po krótkiej chwili. W trakcie podawania Atropiny może dojść do nadwrażliwości albo przedawkowania leku. Objawia się to zaczerwienieniem i suchością skóry i śluzówek, podwyższoną temperaturą, a również szybszą akcją serca. Zazwyczaj wystarcza przerwanie podawania Atropiny. W razie silniejszego zatrucia należy zgłosić się do lekarza pediatry albo internisty. Dawka śmiertelna Atropiny dla małego dziecka wynosi ok. 10 mg (10 ml flakon 1% Atropiny zawiera 100 mg tego leku). Lek trzeba chronić przed dziećmi. Po skończeniu stosowania Atropiny lek należy wylać, dobrze wypłukać buteleczkę i w dalszym ciągu ją wyrzucić. U dzieci po podaniu Atropiny bardzo rzadko może wystąpić atak jaskry (zobacz: "Możliwe powikłania po badaniu" w "Badanie tylnego odcinka oka"). Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych