badanie żywotności miazgi co to znaczy
Leczenie BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO definicja. Czym jest nazywane jest.

Czy przydatne?

Definicja Badanie Żywotności Miazgi Za Pomocą Prądu Faradycznego

Co oznacza BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI Dzięki PRĄDU FARADYCZNEGO Badanie nazywane jest także: BADANIE PROGU POBUDLIWOŚCI MIAZGI ZĘBOWEJ TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA W okresie badania żywotności miazgi zęba wykorzystuje się jej elektropobudliwość. Bada się reakcję miazgi zęba na bodźce elektryczne. Badanie to przeprowadza się szczególnym aparatem (Unistom) przy pomocy prądu faradycznego. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to służy do sprawdzenia żywotności miazgi, do ustalenia, czy miazga danego zęba jest żywa, czy zmieniona zapalnie. Poprawna reakcja miazgi zębowej na bodźce cieplne mieści się w granicach 20-50o C, z kolei miazga zmieniona zapalnie reaguje bólem w temp. ok. 25 o C. Badanie żywotności miazgi dzięki prądu faradycznego dotyczy wyłącznie zębów stałych. U dzieci wykonuje się je rzadko, normalnie po urazach zębów. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Głębokie ubytki próchnicze w zębach. Zęby po urazach (złamania zęba, zwichnięcie zęba, rozchwianie). Zęby jednokorzeniowe, tkwiące w szczelinie złamania. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badania reakcji miazgi zęba na zimno dzięki chlorku etylu. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. OPIS BADANIA Badanie wykonuje się na fotelu dentystycznym. Badany ząb i zęby sąsiednie osusza się zazwyczaj przy użyciu strumienia powietrza. Badany ząb jest również regularnie zabezpieczany przed kontaktem ze śliną poprzez umieszczenie kawałków ligniny w przedsionkach ust i pod językiem. W dalszym ciągu pacjentowi podaje się do ręki elektrodę bierną, z kolei elektrodę aktywną przykłada się do powierzchni zęba. Po włączeniu prądu faradycznego i stopniowym zwiększaniu jego natężenia bada się okres wystąpienia bólu u pacjenta. W okresie badania, ząb z miazgą zmienioną zapalnie wywołuje reakcję bólową przy znacząco niższych wartościach natężenia prądu aniżeli ząb zdrowy. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Badanie trwa kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Dolegliwości gardła, krtani i przełyku. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych