skóry biopsja co to znaczy
Leczenie BIOPSJA SKÓRY definicja. Czym jest Badanie bazuje na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z.

Czy przydatne?

Definicja BIOPSJA SKÓRY

Co oznacza BIOPSJA SKÓRY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienionego chorobowo albo/i z pozoru zdrowego. Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu można poddać ocenie histologicznej, immunohistologicznej albo ultrastrukturalnej pod mikroskopem (świetlnym, fluorescencyjnym, ewentualnie elektronowym). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie wykonuje się w celu rozpoznawania stanów przedrakowych skóry, nowotworów skóry, dermatoz o swoistym obrazie histologicznym przy regularnie niecharakterystycznym obrazie klinicznym i chorób skóry o podłożu autoimmunologicznym. Wycinki do badań immunohistochemicznych pobiera się także w celu prognostycznym (rokowanie, stadium dolegliwości, monitorowanie leczenia, badanie kontrolne). WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Nowotwory skóry (niezależnie od czerniaka). Stany przedrakowe skóry. Dolegliwości tkanki łącznej (kolagenozy). Dolegliwości pęcherzowe. Porfiria późna skóry. Zapalenia naczyń na tle immunologicznym. Złośliwe rozrosty limforetikularne (chłoniaki skóry). Inne dolegliwości skóry o charakterystycznym obrazie histologicznym (na przykład łuszczyca, przyłuszczyce, liszaj płaski). Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym OPIS BADANIA W razie pobierania wycinków z twarzy albo kończyn górnych chory siedzi; przy pobieraniu wycinków z tułowia, kończyn dolnych pacjent leży. Przed wykonaniem biopsji badane miejsce na skórze znieczula się przy użyciu zastrzyku lignokainy. Wycinek pobiera się zwykłym skalpelem albo wycinakiem o średnicy 4-6 mm. Do badań histopatologicznych biopsja powinna obejmować zmianę chorobową i wąski odcinek skóry otaczającej. Nie pobiera się wycinka z miejsc objętych martwicą z dna owrzodzenia czy strupa, gdyż te przedmioty nic nie wnoszą do rozpoznania. Do badania immunohistochemicznego (immunomorfologicznego) wycinki pobiera się zazwyczaj z bardzo inicjalnych zmian chorobowych. Chociaż, w razie podejrzenia dolegliwości pęcherzowej, wycinki pobierane są z otoczenia zmian chorobowych, opierając się na oceny gołym okiem ze skóry niezmienionej (z pozoru zdrowej). Do badań rozstrzygających o rozpoznaniu dolegliwości tkanki łącznej wcinki pobierane są ze skóry niezmienionej (zdrowej) narażonej na działanie promieni słonecznych (z grzbietu ręki), z kolei w celach prognostycznych ze skóry osłoniętej od działania promieni słonecznych (z pośladka). Po wykonaniu biopsji zakłada się opatrunek ze spongostanem, który zapobiega krwawieniu. Biopsję z miejsc silnie krwawiących (wargi, żołędzi), biopsję głęboką i wycięcie zmiany podejrzanej o czerniak złośliwy pobiera się w znieczuleniu miejscowym, nakłuwając igłą miejsce wycięcia i wstrzykując kilkakrotnie 1% albo 2% roztwór lignokainy (nazywa się to ostrzykiwaniem). W dalszym ciągu, w miejscu pobrania wycinka tkanki zakłada się szwy. Pobrany materiał biopsyjny podlega odpowiedniemu opracowaniu technicznemu w laboratorium (zatopieniu w parafinie albo zamrożeniu w ciekłym azocie, skrawaniu, barwieniu wieloma sposobami) i dokładnej ocenie mikroskopowej zmian. Rezultat badania histopatologicznego można uzyskać po 10-14 dniach, a badania immunohistochemicznego zazwyczaj pośrodku 7 dni. W specjalnych przypadkach możliwe jest uzyskanie rezultacie histopatologicznego już po 20-30 minutach i immunohistochemicznego po 3 godzinach. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Badanie trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki - w szczególności leki przeciwkrzepliwe i wydłużające czas krwawienia. Skłonność do krwawień (skaza kwotoczna). W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (mocny ból, osłabienie). Bez zarzutu ZACHOWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. Opatrunek w miejscu biopsji powinien pozostać 3-4 dni, o ile osoba pobierająca materiał do badania nie zaleci odmiennie. Niekiedy istnieje konieczność zdjęcia po kilku dniach założonych uprzednio szwów. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Praktycznie powikłania nie występują. Wyjątkowo rzadkim powikłaniem jest krwawienie z miejsca wycięcia i infekcja skóry, które nie wymagają normalnie interwencji lekarskiej. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych