biopsja ssąca jelita cienkiego co to znaczy
Leczenie BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO definicja. Czym jest PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na.

Czy przydatne?

Definicja BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO

Co oznacza BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu poprzez usta pacjenta specjalnie skonstruowanej kapsułki - zwanej od nazwiska konstruktora kapsułką Crosby'ego - i pobraniu przy jej zastosowaniu wycinka tkanki ze ściany jelita cienkiego. Kapsułka jest połączona długim (powyżej 1,5 m długości) i cienkim (ok. 3 mm szerokości) zgłębnikiem, którego jeden koniec pozostaje na zewnątrz ciała pacjenta, w trakcie gdy drugi (z kapsułką) spoczywa w przewodzie pokarmowym. Gdy kapsułka znajdzie się w jelicie cienkim, wówczas dzięki strzykawki podłączonej do wolnego końca zgłębnika wytwarza się w niej podciśnienie. W ten sposób poprzez otwór w kapsułce do jej wnętrza przedostaje się śluzówka jelita i zostaje uruchomiony system tnący. Tak uzyskany materiał biopsyjny zostanie potem poddany badaniu morfologicznemu. Problemem jest dość długi czas potrzebny na przedostanie się kapsułki do jelita cienkiego, użycie promieni rentgenowskich do kontroli położenia kapsułki i trudności, jakie można napotkać, gdy kapsułka nie przekracza odźwiernika. Przeszkody te można ominąć, gdy kapsułkę Crosby`ego wprowadzi się przy użyciu fiberoskopu. Wspomniany wyżej zgłębnik wprowadza się do kanału biopsyjnego fiberoskopu poprzez dystalny (dalszy) jego koniec, tak by kapsułka znalazła się kilka milimetrów przed ujściem tego kanału. Tak opracowany fiberoskop (zobacz dodatkowo: "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego") wprowadza się maksymalnie daleko do przewodu pokarmowego. W dalszym ciągu, popychając zgłębnik, przesuwa się kapsułkę jeszcze dalej wzdłuż jelita. Wszystkie inne czynności powiązane z wytworzeniem podciśnienia i uzyskaniem materiału biopsyjnego wyglądają jak w opisie ponad. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Celem badania jest uzyskanie adekwatnie dużego materiału do badania histopatologicznego jelita cienkiego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Zespoły złego wchłaniania. Podejrzenie chłoniaka górnego odcinka przewodu pokarmowego i innych chorób, które nie doprowadziły jeszcze do rozwoju pełnoobjawowego zespołu złego wchłaniania (na przykład dolegliwość trzewna, Leśniowskiego-Crohna, Whipple`a). -Kontrola leczenia dolegliwości trzewnej. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Przed badaniem pacjent pozostaje na czczo. Zobacz dodatkowo "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym w razie użycia fiberoskopu. Wskazane jest także podanie środka uspokajającego OPIS BADANIA Ryc.2-9 Model biopsji ssącej jelita cienkiego przy zastosowaniu fiberoskopu Przy tradycyjnej metodzie pacjent połyka kapsułkę, a w dalszym ciągu spaceruje powyżej 30 min., równocześnie wprowadzając zgłębnik aż do zaznaczonego na nim miejsca. Czasami kapsułka szybciej przedostaje się do jelita, gdy pacjent leży na prawym boku. W dalszym ciągu badający kontroluje położenie kapsułki na monitorze rentgenowskim. Niekiedy istnieje potrzeba podania leków rozkurczowych, by rozluźnić obkurczony zwieracz odźwiernika. Gdy kapsułka znajdzie się w jelicie cienkim pacjenta, badający wytwarza w niej podciśnienie przy użyciu strzykawki podłączonej do wolnego końca zgłębnika. W razie badania z użyciem fiberoskopu postępowanie jest podobne jak w opisie badania "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego" (Ryc.2-9). Badanie kończy się wyjęciem kapsuły z przewodu pokarmowego pacjenta. Pobrany materiał tkankowy zostaje poddany badaniu histopatologicznemu. W razie użycia fiberoskopu, zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Badanie przy tradycyjnym sposobie postępowania trwa kilkadziesiąt min., a nawet czasem kilka godz.. W razie opisanej modyfikacji czas badania skraca się do kilku min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W razie zastosowania fiberoskopu (panendoskopu) należy udzielić takich informacji jak w razie badania: "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego". Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Tak jak po panendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, z użyciem fiberoskopu (zobacz: "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego"). W innym przypadku nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Występują bardzo rzadko (krwawienie albo przedziurawienie - perforacja jelita). Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. Może być wykonane u kobiet w ciąży, pod warunkiem wykorzystania sposoby bez użycia promieni rentgenowskich. W metodzie z użyciem promieni rentgenowskich należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała sposobność zapłodnienia