wątroby biopsja co to znaczy
Leczenie BIOPSJA WĄTROBY definicja. Czym jest Badanie bazuje na pobraniu wycinka wątroby przez.

Czy przydatne?

Definicja BIOPSJA WĄTROBY

Co oznacza BIOPSJA WĄTROBY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wycinka wątroby przez nakłucie powłok ciała pacjenta szczególną igłą w ustalonym miejscu. Rozróżnia się biopsję niecelowaną, tak zwany ślepą, gdzie wycinek uzyskuje się przeważnie poprzez wkłucie w prawej, środkowej linii pachowej na wysokości 9 albo 10 międzyżebrza (Ryc.2-10) i biopsję celowaną - realizowaną w okresie badania laparoskopowego, badania ultrasonograficznego albo badania tomokomputerowego. Przy pomocy tych metod uwidacznia się zmianę w wątrobie i dopiero wówczas - dochodząc z dogodnego miejsca igłą biopsyjną - pobiera się materiał tkankowy. Ryc.2-10 Sposób wyznaczenia miejsca nakłucia w biopsji wątroby niecelowanej CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie służy pobraniu tkanki wątrobowej, by później ocenić jej budowę mikroskopową w tak zwany badaniu histopatologicznym w celu różnicowania różnych stanów chorobowych i określenia rokowania. Inne badania zazwyczaj nie wystarczają do określenia właściwego rozpoznania i rokowania. Dlatego badanie histopatologiczne ma decydujące znaczenie w rozpoznaniu takich chorób jak: ostre, podostre albo przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, hemosyderoza, czynnościowa hiperbilirubinemia i inne dolegliwości wątroby. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Podejrzenie ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Podejrzenie i różnicowanie przewlekłych i czynnych zmian w wątrobie. Kontrola u osób z czynnym procesem zapalnym wątroby. Inne wskazania, na przykład czynnościowe hiperbilirubinemie, uszkodzenie toksyczne wątroby. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza w uwarunkowaniach szpitalnych BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie układu krzepnięcia krwi, morfologia i określenie ekipy krwi, próby wątrobowe (oznaczenie stężenia bilirubiny, aktywności transaminaz, fosfatazy alkalicznej, stężenia żelaza) i badanie ultrasonograficzne wątroby. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zobacz "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. U dzieci badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym OPIS BADANIA Biopsja niecelowana Ryc.2-11 Biopsja wątroby niecelowana (przekrój poprzez ścianę klatki piersiowej) W trakcie badania pacjent leży na plecach. Badający opukuje palcami tak zwany stłumienie bezwzględne wątroby - na powierzchni ciała pacjenta, w rejonie prawego łuku żebrowego - celem określenia położenia wątroby. Okolicę planowanego punktu nakłucia dezynfekuje na przykład spirytusem i jodyną. W dalszym ciągu znieczula skórę, tkankę podskórną i warstwę mięśni poprzez nakłucie cienką igłą i podanie środka znieczulającego. Po odczekaniu 5 - 10 min. (czas potrzebny do wywołania znieczulenia) cienkim skalpelem doktor przebija skórę i tkankę podskórną. Gdy te czynności zostaną wykonane, wówczas w miejscu tego małego (kilkumilimetrowego) nacięcia doktor wprowadza szczególną igłę biopsyjną osadzoną na strzykawce, którą - po wytworzeniu w niej podciśnienia - wprowadza w miąższ wątroby pacjenta (Ryc.2-11). W tym krótkim momencie - trwającym ułamek sekundy - pacjent zatrzymuje oddech na szczycie wdechu. Po zabiegu badający zakłada pacjentowi - w miejscu wkłucia igły biopsyjnej - jałowy opatrunek uciskowy. CZAS Badanie trwa zazwyczaj ok. 20 min. Biopsja celowana Jedna z form biopsji celowanej została opisana w części rozdziału poświęconej laparoskopii (zobacz: "Laparoskopia"). Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. To jest opis badania histopatologicznego pobranego wycinka wątroby. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Podwyższona ciepłota ciała. Smoliste stolce lub wymioty fusowate. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból, osłabienie) Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Chory powinien leżeć na prawym boku do 3 godz., mając podłożony wałek z koca w rejonie wykonanej biopsji. Później poprzez dobę pacjent powinien leżeć na wznak. Wieczorem pacjent może zjeść kleik. Kolejne posiłki mogą być już normalne. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Przy odpowiedniej kwalifikacji pacjenta do badania i poprawnie wykonanym badaniu powikłania występują dość rzadko. Do rzadkich powikłań należą: krwotok wewnętrzny, żółciowe zapalenie otrzewnej, krwiak albo odma śródpiersia, przebicie płata wątroby, zapaść krążeniowa, czkawka, podrażnienie okostnej żeber albo nerwów międzyżebrowych, podrażnienie otrzewnej. Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet w ciąży