spoczynkowa co to znaczy
Leczenie ELEKTROKARDIOGRAFIA SPOCZYNKOWA definicja. Czym jest EKG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA SPOCZYNKOWA

Co oznacza ELEKTROKARDIOGRAFIA SPOCZYNKOWA Badanie nazywane jest także: EKG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Elektrokardiogram jest zapisem zmian napięć elektrycznych powstających w mięśniu sercowym. źródłem tej energii elektrycznej jest każda żyjąca komórka mięśnia sercowego. Napięcie elektryczne w pojedynczej komórce mięśnia sercowego powiązane jest ze zmianami szybkości przenikania poprzez jej błonę jonów sodu, potasu i wapnia. Te "mikroprądy" powstające w mięśniu sercowym są przewodzone poprzez tkanki na powierzchnię skóry, gdzie przy użyciu elektrod można je zarejestrować w formie elektrokardiogramu. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny rejestrację czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca i nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Jest także pomocne w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom niż dolegliwości serca. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Ocena zaburzeń czynności elektrycznej serca w różnych chorobach. Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego. Ocena zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w sercu. Ocena zaburzeń rytmu. Ocena skuteczności pracy rozrusznika serca. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Badany układa się rozebrany do połowy (górna połowa ciała) w pozycji na wznak na kozetce (Ryc.1-7). Na jego kończynach górnych i dolnych i klatce piersiowej umieszczane są elektrody. Elektrody smarowane są zazwyczaj szczególnym żelem zmniejszającym opór elektryczny skóry. Elektrody zamocowane są do ciała dzięki gumowych pasków, klamer albo szczególnych przyssawek, a w dalszym ciągu łączone z elektrokardiografem dzięki adekwatnie oznakowanych kabli. W trakcie wykonywania zapisu EKG badany powinien leżeć nieruchomo, nie napinając mięśni. Ryc.1-7 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca). Badanie trwa zazwyczaj kilka min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból w klatce piersiowej, duszność). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych