elektromiografia co to znaczy
Leczenie ELEKTROMIOGRAFIA definicja. Czym jest TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROMIOGRAFIA

Co oznacza ELEKTROMIOGRAFIA Badanie nazywane jest także: EMG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni. Czynność ta związana jest ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu poprzez błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia jonów sodu i potasu w obrębie komórki mięśniowej - dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza komórki w relacji do błony komórkowej. Potencjał polaryzacji, wynoszący w spoczynku ok. 80 mV, ulega zmianom w zależności od stanu czynnościowego mięśnia. Przy użyciu elektromiografów z użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy z mięśni w spoczynku i w trakcie wysiłku. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Elektromiografia jest jednym z fundamentalnych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, i ocenić dynamikę procesu chorobowego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Różnicowanie niedowładów pochodzenia mięśniowego. Wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego. Ocena funkcji mięśni po urazach. Zanik mięśni o nieznanej etiologii (przyczynie). Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Przed badaniem należy precyzyjnie umyć badaną kończynę. Nie ma ograniczeń co do spożywania posiłków. Nie należy korzystać kremów albo maści na skórę w obszarze, który ma być badany. OPIS BADANIA Skóra w miejscu ukłucia igły powinna być oczyszczona alkoholem. Wysterylizowana elektroda igłowa wkłuwana jest prostopadle do mięśnia. Kolejne wkłucia (ok. 10 - 20 wkłuć) wykonuje się w odległości 1 - 2 cm od pierwszego. W pierwszym etapie badania oceniany jest zapis w czasie minimalnego skurczu mięśni. W dalszym ciągu badanie jest prowadzone przy maksymalnym skurczu mięśni, jaki pacjent może wykonać. Miejsca wkłuć igły są odkażane. Rezultat przekazywany jest w formie opisu z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej mięśni). CZAS Badanie trwa ok. 40 min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki - w szczególności leki przeciwkrzepliwe i wydłużające czas krwawienia. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). W okresie badania Wszelakie choroby bólowe w miejscu wkłuwania igły. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych