elektronystagmografia co to znaczy
Leczenie ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA definicja. Czym jest TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA

Co oznacza ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA Badanie nazywane jest także: ENG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym symptomem zaburzeń narządu przedsionkowego. Oczopląs rejestruje elektronystagmograf połączony z komputerem i z elektrodami umiejscowionymi na czole i skroniach osoby badanej. Ocenia się oczopląs samoistny i spowodowany: położeniowy, optokinetyczny, indukowany kinetycznie w fotelu wahadłowym, spowodowany impulsem kalorycznym. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie służy ocenie narządu przedsionkowego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Zaburzenia równowagi ostre i przewlekłe. Oczopląs samoistny. Niedosłuch odbiorczy w wybranych sytuacjach. Badanie realizowane jest na zlecenie lekarza BADANIE POPRZEDZAJĄCE Badanie powinno być poprzedzone badaniem otolaryngologicznym, neurologicznym i audiometrycznym. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zaleca się choremu niespożywanie posiłków na ok. 2 godziny przed badaniem,, gdyż w trakcie pobudzenia przedsionka impulsem kalorycznym mogą wystąpić dość znaczące symptomy wegetatywne w formie nudności albo wymiotów. Ponadto chory nie powinien przyjmować leków uspokajających poprzez ok. trzy doby przed badaniem dla powiększenia wartości badania. OPIS BADANIA Ryc.8-8 Badanie narządu przedsionkowego impulsem kalorycznym (próba Hollpike'a) W trakcie badania chory siedzi albo leży. Elektrody przymocowuje się szczególnym klejem po przemyciu skóry spirytusem: jedną na czole i dwie bocznie na skroni w rejonie kąta zewewnętrznego oka. Do ucha badanego wlewa się wodę w okresie około 20 sekund w ilości 10 ml albo 100 ml o temp. 20°, 30°, 44°C. W wyniku następuje drażnienie ucha impulsem kalorycznym (cieplnym) - to jest tak zwany próba Hollpike'a. Głowa chorego w trakcie wlewania wody i obserwacji wywołanego oczopląsu (w prawidłowym uchu trwającym do 130 sek.) - jest odchylona do tyłu o 60 stopni. Badanie rejestruje się przy otwartych i zamkniętych oczach. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Badanie trwa kilkanaście min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Przyjmowane leki (w szczególności w momencie kilku tygodni przed badaniem). W okresie badania Wszelakie nagłe choroby. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU W czasie badania niekiedy mogą wystąpić nudności i wymioty. Bardzo rzadkim powikłaniem jest wystąpienie napadu padaczki. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych