hterosalpingografia co to znaczy
Leczenie HISTEROSALPINGOGRAFIA definicja. Czym jest TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA.

Czy przydatne?

Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA

Co oznacza HISTEROSALPINGOGRAFIA Badanie nazywane jest także: HSG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy zastosowaniu promieni rentgenowskich. Obraz jamy macicy i jajowodów uzyskuje się przez wprowadzenie poprzez drogi rodne kobiety środka cieniującego (kontrastu), który silnie pochłania promieniowanie rentgenowskie. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to umożliwia w sposób inwazyjny ocenę kształtu jamy macicy (stwierdzenie zmian rozwojowych, przegrody, niedorozwoju macicy, guzów macicy), ocenę zmian chorobowych jej błony śluzowej, a więc endometrium (istnienie przerostu, polipów, zrostów śródmacicznych), a również ocenę przebiegu, drożności, kształtu jajowodów i zmian w rejonie przydatków macicznych (rozpoznanie zrostów okołoprzydatkowych). Badanie wykonuje się w celu dokonania rozpoznania albo precyzyjnego ustalenia specyfiki istniejącego zaburzenia. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Diagnostyka niepłodności, dotycząca kontroli drożności jajowodów i wykluczenia zmian patologicznych w obrębie jamy macicy. Ocena skuteczności leczenia niedrożności jajowodów. Podejrzenie niewydolności szyjki macicy w sytuacjach niemożności donoszenia ciąży. Podejrzenie gruźlicy narządu rodnego. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Wymagane są badania: ginekologiczne ultrasonograficzne narządu rodnego i rozmaz mikrobiologiczny z pochwy. Zobacz dodatkowo "Badania poprzedzające znieczulenie" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zaleca się spożycie lekkiej kolacji w dniu poprzedzającym badanie; można zjeść lekkie śniadanie w dniu badania. Rano w dniu badania należy wykonać lewatywę (zobacz "Sposób przygotowania do badania" w "Kolonoskopia" w rozdziale "Badania w chorobach układu trawienia"). 20 min. przed badaniem należy przyjąć w czopku doodbytniczym środek rozkurczowy. Badanie wykonuje się do 10. dnia cyklu miesiączkowego (licząc od 1. dnia krwawienia). Badania nie wykonuje się w okresie krwawienia miesiączkowego nawet w razie śladowego krwawienia z ujścia zewnętrznego części pochwowej szyjki macicy. Zobacz dodatkowo "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Przy badaniu może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego OPIS BADANIA Badanie realizowane jest w pracowni rentgenowskiej. Pacjentka kładzie się na brzegu stołu rentgenowskiego, przyjmuje pozycję jak w badaniu ginekologicznym (ma zgięte we wszystkich stawach kończyny dolne), jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym. Badający zakłada pacjentce wzierniki pochwowe, uwidacznia ujście zewnętrzne szyjki macicy, w które - po uprzednim poprzecznym uchwyceniu odpowiednim narzędziem części pochwowej szyjki macicy - wprowadza końcówkę specjalnego aparatu (aparatu Schultza). Aparat ten służy do wprowadzenia do jamy macicy środka kontrastowego. Wprowadzanie środka cieniującego do jamy macicy badający kontroluje na ekranie monitora, który jest połączony z aparatem rentgenowskim. Po zarysowaniu kształtu jamy macicy wykonuje się I zdjęcie. II zdjęcie realizowane jest po uwidocznieniu przebiegu światła jajowodów i wydostaniu się środka kontrastującego do jamy brzusznej, co świadczy o drożności jajowodów (Ryc.4-8). Ryc.4-8 Jeden ze sposobow podania kontrastu w histerosalpingografii W celu uwidocznienia kontrastu w jamie brzusznej albo dla uwidocznienia zrostów okołojajowodowych wykonuje się III zdjęcie rentgenowskie. Wszystkie opisane zdjęcia realizowane są w projekcji przednio-tylnej. Liczba zdjęć rentgenowskich, a również niekiedy zmiana projekcji (na przykład na skośną w razie lepszego uwidocznienia wodniaka jajowodu) uzależniona jest od rodzaju schorzenia. Badanie zwykle nie jest bolące. Chociaż, w razie braku drożności jajowodów, pacjentka może odczuwać ból na skutek wzrostu ciśnienia środka kontrastowego. Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi zdjęciami (kliszami) rentgenowskimi. CZAS Badanie trwa zazwyczaj do 20 min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Data ostatniej miesiączki. Ewentualne uczulenie na środki kontrastowe. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból, duszność, nudności). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Pacjentka powinna do dwóch godz. pozostawać pod obserwacją lekarską. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Mogą rzadko wystąpić symptomy uczulenia na środek cieniujący. Poprzednie ustalenie stopnia czystości mikrobiologicznej pochwy przez oceną rozmazu mikrobiologicznego eliminuje sposobność powikłań w formie zapalenia przydatków i zapalenia otrzewnej. Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być powtórzone. Realizowane jest u pacjentek w każdym wieku. Nie może być realizowane w momencie krwawienia miesiączkowego i u kobiet ciężarnych