hterosalpingosonografia co to znaczy
Leczenie HISTEROSALPINGOSONOGRAFIA definicja. Czym jest HyCoSy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY.

Czy przydatne?

Definicja HISTEROSALPINGOSONOGRAFIA

Co oznacza HISTEROSALPINGOSONOGRAFIA Badanie nazywane jest także: HyCoSy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy zastosowaniu fali ultradźwiękowej. Obraz jamy macicy i jajowodów uzyskuje się przez wprowadzenie poprzez drogi rodne kobiety środka cieniującego (kontrastu), który silnie odbija falę ultradźwiękową. Równocześnie w pochwie umieszcza się szczególną sondę ultrasonografu; emituje ona ultradźwięki, które po odbiciu od badanych struktur tkankowych w miednicy są zwrotnie odbierane poprzez sondę. Uzyskane w ten sposób sygnały fali ultradźwiękowej są przetwarzane w utrasongrafie na sygnał wizyjny. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to umożliwia ocenę kształtu jamy macicy (stwierdzenie zmian rozwojowych, przegrody, niedorozwoju macicy, guzów macicy), ocenę zmian chorobowych jej błony śluzowej, a więc endometrium (istnienie przerostu, polipów, zrostów śródmacicznych), a również ocenę drożności jajowodów. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Ocena kształtu jamy macicy. Ocena skuteczności leczenia niedrożności jajowodów. Precyzyjna ocena grubości endometrium i ewentualnych ubytków w endometrium (diagnostyka menopauzy). Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Wymagane są badania: ginekologiczne ultrasonograficzne narządu rodnego i rozmaz mikrobiologiczny z pochwy. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Badanie wykonuje się do 10. dnia cyklu miesiączkowego (licząc od 1. dnia krwawienia). Badania nie wykonuje się w okresie krwawienia miesiączkowego nawet w razie śladowego krwawienia z ujścia zewnętrznego części pochwowej szyjki macicy. OPIS BADANIA Badanie realizowane jest w pracowni ultrasonograficznej. Pacjentka kładzie się na fotelu ginekologicznym (ma zgięte we wszystkich stawach kończyny dolne), jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym. Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Badający zakłada pacjentce wzierniki pochwowe, uwidacznia ujście zewnętrzne szyjki macicy. Ryc.4-9 Badanie ultrasonograficzne sondą dopochwową W dalszym ciągu wkłada w ujście zewnętrzne szyjki cienki cewnik albo - rzadziej - końcówkę specjalnego aparatu (aparatu Schultza) w celu wprowadzenia do jamy macicy środka kontrastowego. Równocześnie badający wprowadza do pochwy sondę ultrasonograficzną (dopochwową) (Ryc.4-9). Na monitorze aparatu ultrasonograficznego może obserwować stopniowe wypełnianie jamy macicy środkiem kontrastowym, wypełnienie kontrastem ujść macicznych jajowodów i przedostawanie się kontrastu do tak zwany zatoki Douglasa. Badanie zwykle nie jest bolące. Chociaż w razie braku drożności jajowodów pacjentka może odczuwać ból na skutek wzrostu ciśnienia środka kontrastowego. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi zdjęciami (kliszami) rentgenowskimi. CZAS Badanie trwa zazwyczaj ok. 20 min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Data ostatniej miesiączki. Ewentualne uczulenie na środki kontrastowe. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból, duszność, nudności). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Pacjentka powinna do 2-ch godz. pozostawać pod obserwacją lekarską. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Bardzo rzadko występują symptomy uczulenia na środek kontrastowy. Poprzednie ustalenie stopnia czystości mikrobiologicznej pochwy przez ocenę rozmazu mikrobiologicznego eliminuje sposobność powikłań w formie zapalenie przydatków i zapalenia otrzewnej. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być okresowo powtarzane. Realizowane jest u pacjentek w każdym wieku. Nie może być realizowane w momencie krwawienia miesiączkowego i u kobiet ciężarnych