kardiotokografia co to znaczy
Leczenie KARDIOTOKOGRAFIA definicja. Czym jest TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie.

Czy przydatne?

Definicja KARDIOTOKOGRAFIA

Co oznacza KARDIOTOKOGRAFIA Badanie nazywane jest także: KTG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie kardiotokograficzne jest badaniem biofizycznym polegającym na rejestracji częstości skurczów serca płodu z jednoczesną rejestracją czynności skurczowej macicy. Niekiedy wykonuje się również próbę farmakologiczną - tak zwany test oksytocynowy (test stresowy). Badanie bazuje na podawaniu odpowiedniej dawki oksytocyny dożylnie we wlewie kroplowym albo przy użyciu pompy infuzyjnej w trakcie prowadzenia zapisu kardiotokograficznego. Zasada badania opiera się na fakcie, iż skurcz macicy prowokowany poprzez oksytocynę skutkuje różnego stopnia ograniczenia w przepływie krwi poprzez łożysko do płodu. Podanie oksytocyny pozwala ocenić wydolność łożyska w symulowanych niekorzystnych uwarunkowaniach dotlenienia płodu, podobnych na przykład do warunków w trakcie porodu. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Kardiotokografia służy do monitorowania stanu płodu w ciąży (zaawansowanej) i w okresie porodu. Przy jej pomocy można stwierdzić nie tylko, czy płód jest żywy (wysłuchanie akcji serca), lecz można wykryć, a nawet przewidywać, zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu wynikające z jego przewlekłego albo ostrego niedotlenienia. W przypadkach położniczych, gdzie dochodzi do zaburzeń przepływu krwi poprzez łożysko do płodu na przykład na skutek niewydolności łożyska bądź na skutek ucisku sznura pępowinowego, kardiotokografia pozwala wykryć takie nieprawidłowości. Stwarza sposobność szybkiej reakcji zmierzającej do intensywnego nadzoru płodu albo, w zależności od okoliczności, do natychmiastowego porodu zagrożonego płodu. Test oksytocynowy umożliwia ocenę wydolności łożyska, stanu płodu i pozwala na przewidywanie ryzyka w momencie porodu. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Ciąża przeterminowana. Nadciśnienie u kobiety ciężarnej. Obciążony wywiad położniczy. Dolegliwości nerek. Hypotrofia płodu. Monitorowanie stanu płodu w okresie indukowania czynności porodowej. Monitorowanie stanu płodu w trakcie porodu. Subiektywne odczucie wyraźnie osłabionych albo gwałtownych ruchów płodu. Krwawienie z dróg rodnych. Ból brzucha z niewyjaśnionych przyczyn. Uraz mechaniczny brzucha kobiety ciężarnej. Konflikt serologiczny. Wady serca. Badanie jest realizowane na zlecenie położnej albo lekarza (test oksytocynowy jest realizowany na zlecenie lekarza) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. OPIS BADANIA Badanie dzieje się na łóżku, w pozycji leżącej. W miejscu najlepszej słyszalności tonów serca płodu badający mocuje głowicę kardiograficzną pasem do brzucha matki. W okolicy mocuje drugą głowicę - tokograficzną, rejestrującą ewentualne skurcze macicy i ruchy płodu. Głowice połączone są z aparatem (kardiotokografem), który przetwarza zbierane sygnały, analizuje je i zapisuje na papierze w formie wykresu krzywych: kardiograficznej i tokograficznej. Badana powinna sygnalizować odczucie ruchów płodu w okresie prowadzenia zapisu kardiotokograficznego; zazwyczaj służy do tego szczególny przycisk, w który zaopatrzony jest aparat. W ośrodkach dysponujących odpowiednim sprzętem badanie dzieje się w nieco odmienny sposób, przy wykorzystaniu metod telemetrycznych, które eliminują unieruchomienie kobiety ciężarnej albo rodzącej w łóżku w okresie trwania badania. Głowice przytwierdzone do skóry brzucha kobiety ciężarnej są połączone jedynie z niewielkim urządzeniem rejestrującym, które nosi badana, z kolei odbierane sygnały są przekazywane drogą radiową do właściwego kardiotokografu. Test oksytocynowy przeprowadza się na łóżku, w pozycji leżącej. Na początku dokonuje się u badanej zapisu kardiotokograficznego. W dalszym ciągu badanej podaje się dożylnie, w infuzji, oksytocynę, równocześnie prowadząc rejestrację zapisu kardiotokograficznego poprzez ok. 2 godziny. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonym wydrukiem kardiotokograficznym. CZAS Badanie trwa do 30 min., w niezwykłych sytuacjach stosuje się ciągłe monitorowanie w czasie porodu. Test oksytocynowy trwa ok. 2 godz. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W okresie badania Wszelakie epizody duszności i złego samopoczucia wynikające z przyjętej pozycji przy badaniu. Momenty odczuwania ruchów płodu. Uczucie bólu brzucha, w szczególności w trakcie testu oksytocynowego. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane