kolposkopia co to znaczy
Leczenie KOLPOSKOPIA definicja. Czym jest Kolposkopia bazuje na oglądaniu powierzchni szyjki macicy.

Czy przydatne?

Definicja Kolposkopia

Co oznacza KOLPOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Kolposkopia bazuje na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału i pochwy i sromu przy użyciu urządzenia optycznego - kolposkopu. To jest mikroskop, przy zastosowaniu którego można uzyskać "trójwymiarowy obraz", w powiększeniu od 4 do 50 razy (a przy zastosowaniu kolpomikroskopu - do 400 razy). W badaniu ocenia się strukturę przestrzenną nabłonka, jego barwę, układ i przejrzystość i rysunek naczyń krwionośnych. Na tej podstawie opracowano kolposkopową klasyfikację zmian szyjki macicy: poprawne obrazy kolposkopowe (ekipa 1); niepoprawne obrazy kolposkopowe (ekipa 2); niejasne obrazy kolposkopowe (ekipa 3); inne obrazy kolposkopowe (ekipa 4). Stwierdzenie obecności zmian z 2 i 3 ekipy jest wskazaniem do pobrania wycinków celowanych albo pobrania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy (zobacz "Badanie cytologicznie w ginekologii"). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Kolposkopia pozwala pośrodku kilku min. ustalić rozpoznanie, podjąć odpowiednie decyzje dotyczące terapii i w nie wszystkich sytuacjach przystąpić od razu do leczenia. Badanie umożliwia wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy (wyleczalność w tym stadium dolegliwości wynosi 100%). Dokładność diagnostyczna kolposkopii dla raka szyjki macicy oceniana jest na 79 - 97%, a cytodiagnostyki - w granicach 77 - 98%, w trakcie gdy dokładność diagnostyczną obu metod użytkowanych łącznie ocenia się na 90 - 100%. Badanie kolposkopowe może również służyć pobraniu wycinka celowanego, określeniu zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie i sromie przed planowaną operacją chirurgiczną i ocenie czy po interwencji elektrochirurgicznej albo chirurgicznej zmiana chorobowa została usunięta w całości. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Pobranie materiału do badania histopatologicznego w celach rozpoznawczych. Ocena zmian chorobowych w kanale szyjki macicy, sugerujących dysplazję. Ocena raka przedinwazyjnego w kanale szyjki macicy. Ocena wczesnego raka naciekającego szyjki macicy. Ocena zmian kolposkopowych zaliczanych do 2. i 3. ekipy. BADANIA POPRZEDZAJĄCE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Zazwyczaj jednak kolposkopia jest poprzedzona wykonaniem wymazów cytologicznych z szyjki macicy celem powiększenia czułości diagnostycznej badania. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA W momencie kilku dni przed badaniem nie powinno się współżyć seksualnie dokonywać irygacji pochwy ani poddawać się badaniu ginekologicznemu bo może to wpłynąć niekorzystnie na ocenę obrazu kolposkopowego. Badania nie wykonuje się w momencie krwawienia miesiączkowego. OPIS BADANIA Badanie wykonuje się przy ułożeniu grzbietowym (na fotelu ginekologicznym). Pacjentce zakłada się dopochwowo wziernik samotrzymający, co pozwala uwidocznić część pochwową szyjki macicy. W razie trudności w uwidocznieniu szyjki macicy doktor korzysta z pomocy osoby trzymającej wziernik. W dalszym ciągu do pochwy wprowadza się szczególny wziernik (tubus z układem optycznym) i przystępuje do oglądania (Ryc.4-10). Ryc.4-10 Model badania kolposkopowego Przed usunięciem wydzieliny pokrywającej szyjkę macicy badający ogląda tarczę części pochwowej. Charakter tej wydzieliny pozwala na pewien czas wnioskować o biologii pochwy i powodach na przykład upławów. Drugie oglądanie doktor wykonuje po zmyciu części pochwowej roztworem 0,9% chlorku sodu. Trzecie oglądanie następuje po przemyciu części pochwowej 3% roztworem kwasu octowego albo 5% roztworem kwasu mlekowego. To jest główny faza badania kolposkopowego, gdzie wnioskuje się o charakterze zmian. W razie podejrzenia o dyspalazję dużego stopnia albo o zmiany nowotworowe, badanie zostaje zakończone pobraniem poprzez lekarza wycinka celowanego i wyskrobin z kanału szyjki macicy. Pobranie wycinka wykonuje się po uprzednim ostrzyknięciu szyjki macicy środkiem znieczulającym (lignokainą). Badanie kolposkopowe regularnie kończy się barwieniem szyjki macicy jodyną. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi rysunkami albo zdjęciami fotograficznymi. CZAS Badanie trwa od kilku do kilkunastu min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Przebyte dolegliwości narządu rodnego, liczba porodów, data ostatniej miesiączki. Ewentualne współżycie seksualne, irygacja pochwy albo badanie ginekologiczne, które miały miejsce przed kilkoma dniami. Uczulenie na związki jodu. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. W razie gdy pobrano wycinki z szyjki macicy, zaleca się nie współżyć seksualnie poprzez moment 7 dni. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentek w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych