laparoskopia co to znaczy
Leczenie LAPAROSKOPIA definicja. Czym jest ORGANOSKOPIA, PERITONEOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE.

Czy przydatne?

Definicja LAPAROSKOPIA

Co oznacza LAPAROSKOPIA Badanie nazywane jest także: COELIOSKOPIA, ORGANOSKOPIA, PERITONEOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wziernikowaniu jamy otrzewnej przy użyciu laparoskopu. tak aby utworzyć do tego warunki, musi powstać w jamie otrzewnej przestrzeń pozwalająca na obserwację. W tym celu poprzez powłoki brzuszne wprowadza się igłę odmową, dzięki której zostaje wpompowane powietrze. Później powłoki przebija się szczególnym ostro zakończonym narzędziem tak zwany troakarem, poprzez który w dalszym ciągu zostaje wprowadzony właściwy laparoskop (Ryc.2-16). Światło jest doprowadzone ze źródła poprzez przewód światłowodowy. Ryc.2-16 Model badania laparoskopowego CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie umożliwia makroskopową ocenę otrzewnej, wątroby, części pęcherzyka żółciowego, śledziony, narządów rodnych, przepony i innych narządów położonych wewnątrzotrzewnowo. Służy także do pobierania materiału biopsyjnego do badania mikroskopowego. Wykorzystane może być do zabiegów terapeutycznych (laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, rozbicia złogów pęcherzyka żółciowego głowicą laserową, tamowania krwawienia) albo zabiegów diagnostycznych (cholangiografii, cholecystografii, pomiaru ciśnienia śledzionowo - wrotnego). WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Dolegliwości wątroby (między innymi zmiany ogniskowe, by wykonać biopsję celowaną). Wodobrzusze niejasnego pochodzenia. Dolegliwości śledziony. Potrzeba uwolnienia zrostów w jamie otrzewnej. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza w uwarunkowaniach szpitalnych BADANIA POPRZEDZAJĄCE Zazwyczaj laparoskopia jest jednym z ostatnich realizowanych badań. Zależnie od dolegliwości bywa poprzedzona wieloma innymi badaniami dodatkowymi. Przed laparoskopią (z wyjątkiem wskazania) pacjent powinien mieć oznaczoną grupę krwi, zbadany układ krzepnięcia krwi i wykonane badanie EKG. Zobacz dodatkowo "Badania poprzedzające znieczulenie" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Dzień przed zabiegiem pacjent przyjmuje dietę lekkostrawną (raczej posiłki płynne). W razie owłosienia skóry brzucha, należy powłoki brzuszne ogolić. Zobacz dodatkowo "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym OPIS BADANIA W trakcie badania pacjent leży na plecach i jest przykryty jałowymi serwetami z nieosłoniętymi powłokami brzusznymi, które chwilę przedtem zostały zdezynfekowane (na przykład benzyną i jodyną). Pierwszy faza badania - wytworzenie odmy otrzewnej - badający zaczyna od wprowadzenia igły odmowej (1/2 do 1/3 górnej linii łączącej pępek z kolcem biodrowym większym). W dalszym ciągu badający wpompowuje do jamy otrzewnej gaz (powietrze albo dwutlenek węgla) w ilości od 3 do 5 litrów. Wytworzona odma otrzewnowa stwarza bezpieczne warunki do wprowadzenia troakaru. Czynność ta zaczyna kolejny faza zabiegu, a więc właściwą laparoskopię. Do tego celu, badający nacina skórę skalpelem na długość ok. 1 cm (ok. 2 cm od pępka). W tym miejscu wprowadza się trokar, w dalszym ciągu usuwa mandryn (metalową zatyczkę zapewniającą drożność troakara) i wsuwa się właściwy laparoskop (Ryc.2-16). Po zakończeniu oglądania przestrzeni jamy otrzewnej badający wysuwa laparoskop, wypuszcza poprzez troakar wpompowany przedtem gaz, wyjmuje troakar i zaszywa powłoki brzuszne. Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. CZAS Badanie trwa kilkadziesiąt min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Przebycie zawału serca pośrodku ostatnich 4 miesięcy albo nasilenie choroby wieńcowych w ostatnim czasie. Duszność spoczynkowa albo po niewielkich wysiłkach. Nadciśnienie tętnicze. Ciąża. Krwawienie miesięczne. Przebyte operacje na jamie brzusznej. Odwrotne ułożenie trzewi. Stwierdzenie przepukliny rozworu przełykowego. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). Gorączka. Mocny kaszel. Uczulenie na leki. Jaskra. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Pacjent po badaniu pozostaje poprzez 24 godziny w łóżku. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Badanie jest połączone z ryzykiem powikłań (na przykład odmą podskórną, śródpiersiową, opłucnową, zatorem powietrznym, krwawieniem z miejsca wkłucia albo pobrania wycinków, żółciowym zapaleniem otrzewnej i i powikłaniami ze strony układu krążenia). Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Jeżeli zajdzie taka potrzeba, badanie może być powtarzane. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. Nie może być realizowane u kobiet w ciąży ponad 3 miesiąca i w momencie krwawienia miesiączkowego