wysiłkowa próba co to znaczy
Leczenie PRÓBA WYSIŁKOWA definicja. Czym jest Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności.

Czy przydatne?

Definicja PRÓBA WYSIŁKOWA

Co oznacza PRÓBA WYSIŁKOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w uwarunkowaniach poprawnych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny powiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je powiększony przepływ krwi poprzez naczynia wieńcowe. U chorych z niewydolnością wieńcową istnieje pewien krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, ponad którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte, a w zapisie EKG pojawiają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia dolegliwości wieńcowej. Badanie jest także używane do rehabilitacji chorych. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Diagnostyka bólów w klatce piersiowej. Diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych jako niespecyficzne. Ocena zaawansowania dolegliwości niedokrwiennej serca. Kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (na przykład angiokardiografii). Kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (na przykład po zawale serca) i ocena jej wyników. Diagnostyka zaburzeń rytmu serca. Ocena skuteczności leczenia chorób serca. Ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badany powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej poprzez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Należy przedstawić obecny rezultat EKG przed próbą wysiłkową. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów,, spożywać posiłku,, pić mocnej kawy czy herbaty. Do chwili obecnej przyjmowane leki należy przyjąć albo odstawić odpowiednio z zaleceniami lekarza prowadzącego na badanie. OPIS BADANIA Ryc.1-10 Próba wysiłkowa na ergometrze rowerowym Badanie wykonuje się na ergometrze rowerowym albo bieżni ruchomej. Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem albo benzyną), nakleja się elektrody, które łączy się w dalszym ciągu adekwatnie oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Na ramieniu badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia. Próba wysiłkowa na ergometrze rowerowym bazuje na stopniowym zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, co daje badanemu wrażenie jazdy ze stałą prędkością pod coraz większą górkę (Ryc.1-10). Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej bazuje na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia, co odbierane jest poprzez badanego, jako marsz coraz szybszym krokiem pod coraz większą górkę. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu choroby albo pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie). Badanie trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. Przebyte dolegliwości serca. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból w klatce piersiowej, duszność). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek w poczekalni przed gabinetem. Z rezultatem badania należy zgłosić się do lekarza kierującego. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU W okresie wykonywania próby wysiłkowej badany może odczuwać ból zamostkowy, zawroty głowy, duszność. Symptomy te zazwyczaj błyskawicznie ustępują po zaprzestaniu wysiłku. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych