wątroby scyntygrafia co to znaczy
Leczenie SCYNTYGRAFIA WĄTROBY definicja. Czym jest IZOTOPOWE WĄTROBY Do badań izotopowych wątroby.

Czy przydatne?

Definicja SCYNTYGRAFIA WĄTROBY

Co oznacza SCYNTYGRAFIA WĄTROBY Badanie nazywane jest także: BADANIE IZOTOPOWE WĄTROBY Do badań izotopowych wątroby zalicza się: Statyczną scyntygrafię wątroby, Scyntygrafię dróg żółciowych (cholescyntygrafię), Scyntygrafię naczyniaków wątroby. TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Scyntygrafia wątroby jest sposobem uzyskiwania obrazu narządu, a w pierwszej kolejności oceny jego czynności przy użyciu niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników). Radioznaczniki podaje się dożylnie. Poprzez układ krwionośny przedostają się one do wątroby, gdzie gromadzą się w komórkach Browicza-Kupfera (znakowany technetem-99m koloid siarkowy w statycznej scyntygrafii wątroby) albo wydzielają i wydalają się z żółcią (znakowane technetem-99m pochodne kwasu iminodwuoctowego - IDA). W scyntygrafii naczyniaków wykorzystuje się umiejętność przylegania technetu do krwinek czerwonych przy szczególnym podaniu radioznacznika (znakowanie in vivo). Krwinki te gromadzą się w naczyniaku, co daje sposobność otrzymania jego obrazu w badaniu scyntygraficznym. Rozmieszczenie izotopów (ich przepływ poprzez narząd, wydzielanie albo wydalanie) uzyskuje się na papierze, kliszy albo monitorze komputera przy użyciu urządzeń zwanych scyntygrafami albo gammakamerami. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Statyczna scyntygrafia wątroby Statyczna scyntygrafia wątroby umożliwia nieinwazyjną ocenę struktury tego narządu, a poprzez uzyskanie również obrazu śledziony - pośrednią ocenę ciśnienia w żyle wrotnej i pobudzenia immunologicznego śledziony (zwiększonego np. w zapaleniach). Badanie ocenia zaawansowanie uszkodzenia miąższu wątroby występującego w procesach zapalnych i marskości wątroby i potrafi wykryć guzy wątroby słabo widoczne w badaniu ultrasonograficznym. W tym zakresie badanie to bywa lepsze, a co najmniej uzupełniające w relacji do badania ultrasonograficznego. Scyntygrafia dróg żółciowych Scyntygrafia dróg żółciowych (cholescyntygrafia) ocenia prędkość wydzielania żółci poprzez miąższ wątroby i odpływ żółci do dwunastnicy, a zatem drożność przewodów żółciowych. W przeciwieństwie od radiologicznych badań kontrastowych nie skutkuje uczuleń i jest badaniem preferowanym w ocenie czynnościowych zaburzeń odpływu żółci (dyskinezy żółciowe). Scyntygrafia naczyniaków wątroby Scyntygrafia naczyniaków wątroby różnicuje naczyniaki od bezobjawowych zmian złośliwych odnalezionych przypadkowo w badaniu ultrasonograficznym. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Statyczna scyntygrafia wątroby Zwiększenie wątroby albo śledziony z nieznanej powody. Przewlekłe zapalenie wątroby. Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby. Marskość wątroby. Hemochromatoza i dolegliwość Wilsona. Guzy wątroby pierwotne i przerzutowe. Torbielowatość wątroby. Naczyniaki wątroby. Trudności diagnostyczne w badaniu ultrasonograficznym. Scyntygrafia dróg żółciowych (cholescyntygrafia) Dolegliwości dróg żółciowych (kamica, zwężenie) w szczególności u osób uczulonych na rentgenowskie kontrasty jodowe. Czynnościowe zaburzenia odpływu żółci (dyskinezy żółciowe). Zarzucanie żółci do żołądka (refluks dwunastniczo-żołądkowy). Scyntygrafia znakowanymi radioizotopem krwinkami w kierunku naczyniaków wątroby Różnicowanie niejasnych interpretacyjnie miejsc o podwyższonej gęstości w obrazie ultrasonograficznym wątroby. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Jeśli wykonano badanie ultrasonograficzne, należy dostarczyć jego rezultat lekarzowi opisującemu badanie scyntygraficzne. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Do scyntygraficznego badania dróg żółciowych chory powinien być na czczo. Małym dzieciom należy podać środek uspokajający, celem zapewnienia nieruchomego ułożenia dziecka pod głowicą gammakamery. U dzieci wskazane jest podanie środka uspokajającego OPIS BADANIA Radioznacznik podaje się dożylnie, zazwyczaj poprzez kaniulę żylną (cewnik), w ustalonym czasie przed wykonaniem właściwych pomiarów scyntygraficznych. Pacjent może być rozebrany do badania, powinien z kolei usunąć większe metalowe elementy (monety w kieszeniach, klamry pasków) mogące przysłonić obraz. Statyczna scyntygrafia wątroby Start scyntygraficznego badania wątroby następuje od 10 do 15 min. po wprowadzeniu (iniekcji) radioznacznika. W okresie badania pacjent leży. Rejestrację wykonuje się w projekcji: przedniej, tylnej i bocznych. Czas dokonywania pomiaru trwa od 10 do 5 min. Niekiedy wykonuje się rejestrację tylko w jednej albo dwóch projekcjach. W zależności od rodzaju projekcji pacjent przyjmuje ustaloną pozycję. W nowszych typach aparatów głowica sama obraca się dookoła ciała pacjenta. Scyntygrafia dróg żółciowych (cholescyntygrafia) Scyntygrafię dróg żółciowych zaczyna się po 5 min. od wprowadzenia (iniekcji) radioznacznika. Badanie to wykonuje się jedynie w projekcji przedniej, w okresie której pacjent leży. Czas pomiarów wynosi ok. 60 min. Scyntygrafia naczyniaków wątroby Scyntygrafię naczyniaków wątroby wykonuje się w dwóch fazach: etap dynamiczna trwa ok. 2 min. bezpośrednio po podaniu radioznacznika, z kolei etap statyczna trwa 20 min. - i zaczyna się godzinę po podaniu radioznacznika. Rejestrację wykonuje się jedynie w projekcji przedniej, w okresie której pacjent leży. Rezultaty badań przekazywane są w formie opisu, z dołączonymi niekiedy wydrukami, kliszami fotograficznymi (scyntygramami). CZAS Statyczna scyntygrafia wątroby trwa ok. 30 min.. Scyntygrafia dróg żółciowych trwa ok. 70 min.. Scyntygrafia naczyniaków wątroby trwa ok. 90 min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Obecnie przyjmowane leki. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). Ciąża. W okresie badania Wszelaki nagłe choroby (na przykład ból, duszność). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. Zaraz po badaniu należy wypłukać z organizmu resztki izotopu poprzez wypicie 0,5-1 l płynów obojętnych (woda, herbata, soki). MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u chorych w każdym wieku. Nie może być realizowane u kobiet w ciąży i w momencie laktacji. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesięcznego, u których zaistniała sposobność zapłodnienia