ciążowy test co to znaczy
Leczenie TEST CIĄŻOWY definicja. Czym jest TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje.

Czy przydatne?

Definicja TEST CIĄŻOWY

Co oznacza TEST CIĄŻOWY Badanie nazywane jest także: PRÓBA CIĄŻOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykryciu w moczu hormonu - gonadotropiny kosmówkowej, określanej w skrócie HCG (w badaniu tym wykrywa się tak zwany podjednostkę beta tego hormonu). Obecność HCG w surowicy krwi i w moczu jest swoistym parametrem potwierdzającym albo wykluczającym ciążę. Wynika to z faktu, iż krótko po wszczepieniu (implantacji) zapłodnionej komórki jajowej do śluzówki macicy, rozwijające się łożysko zaczyna wydzielanie tego specyficznego hormonu. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Celem badania jest stwierdzenie, czy kobieta jest w ciąży. Wykonuje się je zarówno w wypadku, gdy nastąpiło zatrzymanie miesiączkowania w momencie rozrodczym albo przedmenopauzalnym, jak i u kobiet, u których stwierdzono przedtem ciążę, ale zaistniała sposobność naturalnego poronienia. Test powinno się również wykonać u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała sposobność zapłodnienia - przed badaniami z zastosowaniem promieniowania jonizującego albo rozpoczęciem terapii mogącej mieć wpływ na postęp płodu. Należy pamiętać, iż dostępne w aptekach testy ciążowe charakteryzują się bardzo wysoką czułością i specyficznością - pozwalają na wykrycie HCG w moczu jeszcze przed terminem spodziewanej miesiączki. Stwierdzono, iż 50-70% inicjalnych ciąż obumiera w pierwszych dniach po zapłodnieniu. Dlatego także należy przyjąć, iż diagnostycznie pewne są rezultaty testu ciążowego uzyskane w 5-7 dniu od pierwszej miesiączki po zapłodnieniu, gdy istnieje znaczące prawdopodobieństwo, iż ciąża się utrzyma. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Potwierdzenie albo wykluczenie ciąży. Brak miesiączki z nie określonych przyczyn. Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA W dniu poprzedzającym badanie nie wypijać nadmiernej ilości płynów. OPIS BADANIA Ok. 50-100 ml moczu oddać rano do czystego, precyzyjnie umytego bez detergentów naczynia i przekazać do laboratorium wykonującego analizę. Jeżeli badanie będzie realizowane samodzielnie przy zastosowaniu testu zakupionego w aptece, należy postępować odpowiednio z dyrektywą na załączonej ulotce. Jeśli mocz nie będzie poddany analizie natychmiast, powinien być przechowywany (możliwie jak najkrócej) w lodówce w temp. 2-6°C. Moczu nie wolno zamrażać. Badanie trwa do kilku min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Dolegliwości infekcyjne dróg moczowych. Obecnie przyjmowane leki. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Jeżeli test ciążowy był wykonany na zlecenie lekarza, należy skontaktować się z nim bezpośrednio po otrzymaniu rezultacie albo w określonym terminie. Jeśli rezultat testu nie odpowiada oczekiwanemu stanowi fizjologicznemu (obecności albo braku ciąży), należy go powtórzyć. Z lekarzem należy się także skontaktować, gdy: badanie potwierdza spodziewaną ciążę - w celu określenia dalszego postępowania, rezultat badania jest nieujemny, mimo iż ciąża jest raczej wykluczona - bo może to świadczyć o istnieniu dolegliwości, rezultat badania jest niekorzystny przy utrzymującym się braku miesiączki - celem określenia powody tego stanu. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być realizowane wielokrotnie. Należy zawsze rozważnie oceniać rezultat badania - zobacz: "Czemu służy badanie?"