testy helicobacter pylori co to znaczy
Leczenie TESTY NA HELICOBACTER PYLORI definicja. Czym jest PODSTAWY BADANIA Sposoby nieinwazyjne.

Czy przydatne?

Definicja TESTY NA HELICOBACTER PYLORI

Co oznacza TESTY NA HELICOBACTER PYLORI TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Sposoby nieinwazyjne Test serologiczny Bazuje na oznaczeniu w surowicy krwi albo ślinie przeciwciał IgG. Wadą tego testu jest nieujemny rezultat, nawet w 28 miesięcy po likwidacji (eradykacji) bakterii w żołądku. To jest wywołane powolnym zanikiem ilości przeciwciał w surowicy krwi. Test oddechowy W tym teście wykorzystuje się mocznik znakowany izotopem węgla 13C albo 14C. Bakteria helicobacter pylori obecna w żołądku rozkłada połknięty poprzez pacjenta mocznik zawierający jeden z wymienionych izotopów węgla. Ostatecznym etapem rozpadu tego związku jest woda i dwutlenek węgla. Ten ostatni jest wydychany, a wychwytywane próbki powietrza są poddawane analizie mającej na celu oznaczenie ilości izotopu węgla. Test oparty na technikach biologii molekularnej Test ten opiera się na wykrywaniu materiału genetycznego (RNA) bakterii. Materiałem są śladowe ilości śliny i kału. Posiew kału Badanie to bazuje na hodowaniu bakterii, w szczególnych uwarunkowaniach na sztucznych pożywkach. Badanie tj. rzadko użytkowane z racji na małą jego czułość (30-50%). Sposoby inwazyjne Opierają się na pobraniu wycinka w okresie panendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Test ureazowy Użyty w teście ureazowym mocznik, rozkładany jest poprzez enzym - ureazę, który występuje w pobranym wycinku, jeżeli jest on zakażony helicobacter pylori. Produkty rozpadu mocznika zabarwiają parametr zawarty w teście na fioletowo-czerwony kolor. Hodowla bakteryjna Bazuje na hodowaniu bakterii pochodzących z wycinków tkanki na szczególnych pożywkach. Nie jest łatwa, gdyż wymaga zachowania specjalnych warunków. Badanie histopatologiczne Przy ocenie histopatologicznej wycinków pod mikroskopem można także stwierdzić obecność bakterii. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie ma na celu określenie, czy stwierdzanej patologii żołądka albo dwunastnicy towarzyszy obecność bakterii helicobacter pylori. Przy eliminacji bakterii pacjent może się spotkać z dwoma pojęciami. "Clearence" znaczy nieobecność bakterii bezpośrednio po zakończeniu leczenia przeciwbakteryjnego. "Eradykacja" to jest brak bakterii poprzez przynajmiej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia lekami. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Oporność leczenia wrzodu żołądka albo dwunastnicy przy poprawnie prowadzonym leczeniu. Nawracające owrzodzenia żołądka albo dwunastnicy. Przebieg dolegliwości wrzodowej powikłany (w przeszłości albo aktualnie) na przykład krwawieniem z przewodu pokarmowego. Sposoby nieinwazyjne - poza testem oddechowym z użyciem radioaktywnego węgla - mogą być realizowane bez zlecenia lekarza. Pozostałe testy są realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zależy od sposoby badania. Testy nieinwazyjne nie wymagają specjalnego przygotowania. Testy z kolei inwazyjne są realizowane za pośrednictwem panendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego i dlatego wymagają przygotowania omówionego przy opisie tego badania (zobacz "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego"). OPIS BADANIA Sposoby nieinwazyjne polegają na pobraniu krwi, śliny albo kału. W teście oddechowym po podaniu mocznika doustnie, wydychane powietrze jest przepuszczane poprzez mechanizm pochłaniający, a później przy użyciu licznika scyntylacyjnego znaczy się obecność węgla radioaktywnego. Sposoby inwazyjne (zobacz "Opis badania" w "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego"). Pobrany wycinek śluzówki jest w dalszym ciągu poddany po odpowiednim przygotowaniu dalszemu badaniu. Rodzaj badania w kierunku helicobacter pylori jest zależny od użytej sposoby. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Czy było przedtem realizowane badanie na obecność helicobacter polori. Jeżeli tak, to jaką sposobem i jaki był jego rezultat. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? W razie testów nieinwazyjnych nie ma szczególnych zaleceń. Przy wykonywaniu testów inwazyjnych zobacz opis panendoskopii (zobacz "bez zarzutu zachowywać się po badaniu?" w badaniu "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego"). MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Testy nieinwazyjne - brak powikłań. W testach inwazyjnych wykorzystuje się panendoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego. Powikłania przy wykonywaniu tej sposoby opisano w "Możliwe powikłania po badaniu" w badaniu "Panendoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego". Badania te mogą być powtarzane wielokrotnie i realizowane w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych. Jedynie test oddechowy z 14C nie może być realizowany u kobiet w ciąży