tympanometria co to znaczy
Leczenie TYMPANOMETRIA definicja. Czym jest Tympanometria jest obiektywną sposobem określającą.

Czy przydatne?

Definicja Tympanometria

Co oznacza TYMPANOMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Tympanometria jest obiektywną sposobem określającą impedancję akustyczną ucha, albo odmiennie - sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej przy zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, nie mniej jednak wiadomości uzyskuje się wykorzystując odbitą falę dźwiękową. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: sztywność układu kosteczek (przy występowaniu otosklerozy albo tympanosklerozy), istnienie bezpowietrzności albo płynu w jamie bębenkowej (w przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej albo w stanach pozapalnych ucha środkowego). Tympanometria umożliwia również ocenę ucha wewnętrznego, wykorzystując odruch z mięśnia strzemiączkowego na podawany impuls akustyczny i zdarzenie wyrównania głośności w tak zwany niedosłuchu ślimakowym. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej albo z widocznym płynem w jamie bębenkowej. Niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej. Niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego powody w innych badaniach. Niedosłuch odbiorczy. Niedowład nerwu twarzowego. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie musi być poprzedzone badaniem otolaryngologicznym z oceną drożności trąbki słuchowej i badaniem subiektywnym słuchu jest to badaniem tonalnym progowym z wykonaniem testów nadprogowych i audiometrii słownej. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Badania nie można przeprowadzić u osób, które nie posiadają zachowanej błony bębenkowej. OPIS BADANIA W okresie badania pacjent siedzi. Do jego przewodu słuchowego badający wkłada zatyczkę precyzyjnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanometrycznego: pierwszy połączony jest z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w przewodzie słuchowym. Zmiany ciśnienia (od podciśnienia do nadciśnienia) wywołują wychelenia błony bębęnkowej, które rejestrowane są automatycznie poprzez tympanometr i prezentowane na taśmie w formie wykresów. W trakcie badania musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego, czyli chory nie powinien mówić, przełykać, może z kolei odczuwać niewielkie choroby powiązane ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu. Badanie trwa kilkanaście min. Wiadomości KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Wykonane przedtem badania słuchu. Wykonane przedtem badanie otolaryngologiczne. Czy wolny jest przewód słuchowy. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych