ultrasonografia układu co to znaczy
Leczenie ULTRASONOGRAFIA UKŁADU MOCZOWEGO definicja. Czym jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa.

Czy przydatne?

Definicja Ultrasonografia Układu Moczowego

Co oznacza ULTRASONOGRAFIA UKŁADU MOCZOWEGO Badanie nazywane jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa zwyczajowa: USG nerek CZEMU SŁUŻY BADANIE? Dzięki tego badania można określić precyzyjnie rozmiar, kształt i położenie nerek i ocenić prawidłowość układu kielichowo-miedniczkowego. Badanie jest pomocne w ustaleniu istnienia kamienia albo kamieni w układzie kielichowo-miedniczkowym bądź w drogach wyprowadzających mocz. Dzięki USG nerek można także stwierdzić istnienie torbieli albo guzów nerek. Badanie to może być uzupełnione poprzez pomiary przepływu krwi sposobem Dopplera, co ma szczególnie ważne znaczenie w diagnostyce nadciśnienia tętniczego i w ocenie nerki przeszczepionej. Metoda dopplerowska oparta jest na rejestracji zmian przepływu krwi. Powstały zapis poddawany jest analizie matematycznej przy użyciu komputera stanowiącego integralną część aparatu. Pozwala to na ocenę na przykład stopnia zwężenia tętnicy nerkowej albo na istnienie oporów w krążeniu wewnątrznerkowym. W razie konieczności szczegółowej oceny zmian w gruczole krokowym istnieje sposobność wykorzystania specjalnej sondy odbytniczej. Zazwyczaj w okresie badania USGjamy brzusznej są badane również inne narządy poza układem moczowym (na przykład wątroba, śledziona). WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Kłębuszkowe dolegliwości nerek. Cewkowo-śródmiąższowe dolegliwości nerek. Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek. Torbiele i guzy nerek. Kamica moczowa. Nadciśnienie tętnicze. Dolegliwość zakrzepowo-zatorowa nerek. Dolegliwości (przerost, zapalenie, guz) gruczołu krokowego. Dolegliwości pęcherza moczowego. Urazy nerek. Ocena nerki przeszczepionej. Przygotowanie do biopsji nerki. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Celem uzyskania lepszej jakości obrazu pacjent powinien być na czczo (przynajmniej 3 godziny przed badaniem). Na 2 - 3 godziny przed terminem badania należy wypić 2 - 3 szklanki nie słodzonej herbaty albo niegazowanego płynu aby w chwili badania mieć uczucie parcia na mocz. Jeżeli niezbędne jest wykonanie badania sondą odbytniczą to powinno się je wykonać po precyzyjnym wypróżnieniu - wskazana jest lewatywa przed badaniem. Pozostałe wiadomości o badaniu ultrasonograficznym zostały opisane w rozdziale: "Badania obrazowe wielonarządowe"