żołądka zgłębnikowanie co to znaczy
Leczenie ZGŁĘBNIKOWANIE ŻOŁĄDKA definicja. Czym jest Ryc.2-23 TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY.

Czy przydatne?

Definicja ZGŁĘBNIKOWANIE ŻOŁĄDKA

Co oznacza ZGŁĘBNIKOWANIE ŻOŁĄDKA Nazwa zwyczajowa: Sonda żołądkowa Ryc.2-23 TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu (poprzez usta albo nos) specjalnego zgłębnika i pobraniu soku żołądkowego (poprzez zassanie) (Ryc.2-23). Pobrany materiał można poddać analizie biochemicznej, cytologicznej (ocena jakościowa i ilościowa komórek) i bakteriologicznej. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Zgłębnikowanie żołądka służy w pierwszej kolejności ocenie jego czynności wydzielniczej, która wyraża się pomiędzy innymi produkcją kwasu solnego. W badaniu określane są: fundamentalne wydzielanie kwasu solnego - BAO (z z angielskiego: Basal Acid Output), max. i ewentualnie szczytowe wydzielanie kwasu solnego - MAO i PAO (z z angielskiego: Maximal Acid Output i Peak Acid Output). MAO i PAO ocenia się po wstrzyknięciu substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Dolegliwość wrzodowa żołądka i dwunastnicy oporna na leczenie farmakologiczne. Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia dolegliwości wrzodowej, polegającego na przecięciu gałęzi nerwu błędnego unerwiającej żołądek. Diagnostyka zatruć drogą doustną (niezależnie od podejrzenia zatrucia środkami żrącymi) - z reguły badanie łączy się z płukaniem żołądka (w celu eliminacji substancji toksycznej). Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Zazwyczaj pacjent ma wykonane badanie gastroskopowe,, ewentualnie badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Pacjent powinien być na czczo. Na 48 godz. przed badaniem nie powinien zażywać jakichkolwiek leków (w sytuacjach wątpliwych decyduje doktor kierujący). Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym OPIS BADANIA Pacjent do badania przyjmuje pozycję siedzącą. Badający znieczula gardło pacjenta środkiem znieczulającym w formie aerozolu w celu zniesienia odruchu wymiotnego. Po kilku minutach badający wprowadza zgłębnik (zależnie od typu zgłębnika i warunków anatomicznych) poprzez usta lub poprzez nos do żołądka. Po opróżnieniu żołądka z zalegającej treści zbiera się sok żołądkowy wytwarzany pośrodku godziny (poprzez odessanie) - ta porcja służy do ustalenia BAO. W dalszym ciągu, po wstrzyknięciu jednego z następujących preparatów: 1) histaminy albo histamolu (podskórnie), 2) pentagastryny (podskórnie albo domięśniowo), 3) insuliny (podskórnie lub dożylnie), zbiera się sok poprzez godzinę w czterech 15-minutowych porcjach - te porcje służą do określania MAO i PAO. MAO oblicza się poprzez zsumowanie całkowitej ilości kwasu (objętość odessanego soku żołądkowego razy stężenie kwasu solnego) jaka została wydzielona pośrodku 1 godziny po wstrzyknięciu środka wydzielniczego. Parametr ten wyraża się w mEq/godz. PAO oblicza się poprzez zsumowanie ilości kwasów wydzielonych pośrodku dwóch 10 minutowych okresów i pomnożeniu wartości wyrażonej w mEq/godz poprzez 3, albo można wziąć pod uwagę moment 15 minutowy, lecz uzyskaną z zsumowania wartość trzeba pomnożyć poprzez 2. Bierze się pod uwagę okresy, gdzie stężenie kwasu solnego było najwyższe. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu (z podanymi wartościami liczbowymi BAO (MAO i ewentualnie PAO). CZAS Badanie trwa zazwyczaj do 2,5 godziny Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Ciąża. Uczulenie na środki znieczulające (na przykład lignokainę). Dolegliwości alergiczne (astma oskrzelowa, spastyczne zapalenie oskrzeli). Dolegliwości układu krążenia (dolegliwość wieńcowa, nadciśnienie tętnicze). Cukrzyca. W okresie badania Wszelakie nagłe choroby (na przykład ból, duszność, swędzenie skóry). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Samo badanie jest badaniem dość bezpiecznym. Po podaniu histaminy (ewentualnie histalogu) może pojawić się: uczucie osłabienia, uderzenie krwi do głowy, ból głowy, osłabienie zależne od spadku ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli wyrażający się dusznością. Po podaniu insuliny może wystąpić: niepokój, drżenie rąk (kończyn), uczucie głodu, wzmożona potliwość. Powyższe symptomy są przemijające. Sporadycznie może zaistnieć potrzeba podania leków, które zlikwidowałyby nie wszystkie symptomy (na przykład skurcz oskrzeli, nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi). Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku. Może być realizowane u kobiet w ciąży, lecz bez podawania substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego