uświęca środki co to znaczy
Co oznacza cel uświęca środki. Definicja ‘sposób osiągnięcia jakiegoś celu może być nieuczciwy.

Czy przydatne?

Definicja Cel Uświęca Środki

Co to znaczy CEL UŚWIĘCA ŚRODKI: ‘sposób osiągnięcia jakiegoś celu może być nieuczciwy, naganny, jeśli sam cel jest szczytny, chwalebny’; fraza użyta w wypowiedzeniu, liter. – zasada postępowania zalecana w dziele Niccolo Machiavellego „Książę”, a polegająca na możliwości stosowania podstępu, przemocy, obłudy dla dobra ogółu, państwa,w imię racji stanu; Wzmacniała mnie jednak myśl, że cel uświęca środki..

Znaczenie Cel Uświęca Środki w języku polskim. Jak się pisze ŚRODKI UŚWIĘCA CEL pisownia.