chybił trafił co to znaczy
Co to jest na chybił trafił. Definicja ‘na los szczęścia, nie wybierając, bez zastanowienia, jak.

Czy przydatne?

Definicja na chybił trafił

Co to znaczy NA CHYBIŁ TRAFIŁ: ‘na los szczęścia, nie wybierając, bez zastanowienia, jak popadnie’; wyr. określ.; Spaliwszy mosty, próbowałem innym umożliwić powroty pierwszym, na chybił trafił, wybranym mostem. – S. Bąba..

Znaczenie NA CHYBIŁ TRAFIŁ w języku polskim. Jak się pisze TRAFIŁ CHYBIŁ NA pisownia.