Astma oskrzelowa co to znaczy
Leczenie Astma oskrzelowa definicja. Czym jest tchawiczo-oskrzelowego charakteryzująca się.

Czy przydatne?

Definicja Astma oskrzelowa

Co to jest Astma oskrzelowa: Dolegliwość Astma oskrzelowa OPIS: dolegliwość drzewa tchawiczo-oskrzelowego charakteryzująca się zwężeniem dróg oddechowych, powodująca delikatne albo znaczące utrudnienie przepływu powietrza; choroby są różne - od kaszlu do duszności - i zazwyczaj występują sporadycznie albo napadowo; mogą także utrzymywać się stale; kluczowym klinicznym symptomem rozpoznawczym są świsty, a kluczową dolegliwością może być kaszel; regularnie jest mylnie rozpoznawana jako "nawracające zapalenie płuc" albo "przewlekłe zapalenie oskrzeli", ostre symptomy są wywołane zwężeniem dróg oddechowych poprzez skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk i zapalenie błony śluzowej oskrzeli i nadmierne wytwarzanie śluzu, astmę rozpoznaje się przy współistnieniu innych cech klinicznych i po wykluczeniu rzadszych chorób. Uwarunkowania genetyczne: trwają poszukiwania genu astmy; u członków rodzin może występować nadwrażliwość oskrzeli, atopowe zapalenie skóry i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Częstość występowania: 7-19% dzieci, 7,8% mężczyzn i 4,9% kobiet (Kraków), Wiek: w 50% przypadków dzieci poniżej 10 roku życia, młodzi, dorośli (16-40 lat), lecz może wystąpić w każdym wieku. Płeć: dzieci poniżej 10 roku życia (częściej u chłopców), moment dojrzewania: u mężczyzn i u kobiet jednakowo regularnie, start w wieku dorosłym: częściej u kobiet. Symptomy: symptomatologia zmienna; choroby występują stale albo napadowo, mogą także występować niepoprawne rezultaty badań czynnościowych płuc bez choroby; świsty, kaszel, okresowe pojawianie się choroby, wydłużony wydech, ciche szmery oddechowe, napady nocne, sinica, przyspieszona akcja serca, robota dodatkowych mięśni oddechowych, spłaszczona przepona, polip nosa; może występować w zwłóknieniu torbielowatym i w nadwrażliwości na aspirynę, postęp zazwyczaj jest poprawny. Powody: impulsy alergiczne: pyłki roślin unoszące się w powietrzu, pleśnie, kurz domowy (roztocze), cząstki zwierzęce, poduszki z pierza; inne impulsy: dym i inne zanieczyszczenia, zakażenia, szczególnie wirusowe, aspiryna, winiany, wysiłek, zapalenie zatok, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku. Impulsy RYZYKA: nieujemny wywiad dla rodziny, wirusowe zapalenie dolnych dróg oddechowych przebyte w momencie dzieciństwa. BADANIA POMOCNICZE: monitorowanie w domu przepływu szczytowego, badania czynnościowe płuc, testy alergiczne, badanie odczynu tuberkulinowego (raz do roku), testy wysiłkowe. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny, leczenie szpitalne, gdy skurcz oskrzeli nie ustępuje po podaniu leków beta-adrenergicznych i steroidów. LECZENIE OGÓLNE: usuwanie czynników drażniących, fundamentalne znaczenie ma nauka pacjenta, zgodne postępowanie profilaktyczne: leki przeciwzapalne, wziewne steroidy, powiększenie dawki beta-adrenergików odpowiadając na nasilenie objawów, rozważenie odczulania, nie są sugerowane: aerozole, spore ilości płynów, ćwiczenia oddechowe, oddychanie przerywane pod dodatnim ciśnieniem. ZAPOBIEGANIE: wykrycie i usuwanie czynników wyzwalających (zanieczyszczenia atmosferyczne, wysięk, roztocze kurzu domowego, pleśnie, cząstki zwierzęce), jeśli mają ważne znaczenie, coroczne szczepienia przeciw grypie, unikanie stosowania aspiryny, unikanie spożywania siarczanów i winianów (bonusy do żywności). POWIKŁANIA: niewydolność oddechowa; wentylacja mechaniczna, niedodma u 25% chorych leczonych szpitalnie, porażenie wiotkie po zaostrzeniu (samoustępujące), śmierć. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: doskonałe odnosząc się do dobrego ogólnego stanu zdrowia i przy stosowaniu leków usuwających symptomy astmy, mniej niż 50% chorych dzieci "wyrasta z astmy"