Bezsenność co to znaczy
Leczenie Bezsenność definicja. Czym jest utrzymaniu snu, sen przerywany, inicjalne budzenie się.

Czy przydatne?

Definicja Bezsenność

Co to jest Bezsenność: Dolegliwość Bezsenność OPIS: trudność w zasypianiu albo utrzymaniu snu, sen przerywany, inicjalne budzenie się albo połączenie tych objawów. Bezsenność może być: przejściowa - trwająca krócej niż 3-4 tygodni, spowodowana kryzysową sytuacją życiową, utratą bliskiej osoby, zmianą środowiska albo schorzeniem towarzyszącym, przewlekła - związana z warunkami somatycznymi i psychicznymi albo zażywaniem nie wszystkich leków (na przykład psychostymulujących). Częstość występowania: wg danych z USA na bezsenność cierpi ok. 30% populacji; skargi na bezsenność stanowią jedną z najczęstszych choroby zgłaszanych poprzez pacjentów w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Wiek: dorośli. Płeć: występuje jednakowo regularnie u obu płci. Symptomy: wyraźne skrócenie czasu trwania snu, trudność w zasypianiu o zwykłej porze - bezsenność w fazie początkowej, wybudzanie się w czasie normalnego cyklu snu, "przewracanie się z boku na bok" - bezsenność w fazie środkowej snu, inicjalne budzenie się - bezsenność w fazie końcowej, senność i drzemki pośrodku dnia, uczucie zmęczenia, okresowy niepokój. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny. LECZENIE OGÓLNE: bezsenność przejściowa: wystarczającym postępowaniem terapeutycznym jest rozmowa z lekarzem który stwierdzi, iż u podłoża bezsenności nie leży poważniejsza dolegliwość; bezsenność przewlekła: określenie powody: ból, leki, używki, depresja, unikanie alkoholu po godz. 17 albo pośrodku 6 h po odpoczynku (sposobność wtórnego pobudzenia z odbicia), unikanie drzemek pośrodku dnia i tworzenie i przestrzeganie codziennych nawyków przed udaniem się na spoczynek, precyzyjna badanie zwyczajów pacjenta, zażywanych leków, stosowanej diety i ćwiczeń fizycznych może się przyczynić do określenia łatwej do usunięcia powody bezsenności, wykorzystywanie leków nasennych powinno być ograniczone do przypadków, gdzie wymienione wyżej sposoby okażą się nieskuteczne. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: bez ograniczeń, codzienne ćwiczenia fizyczne mogą być korzystne, nie należy ich jednak wykonywać bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek. DIETA: należy unikać kofeiny, nie należy spożywać obfitych posiłków w godzinach nocnych (w nie wszystkich sytuacjach korzystny jest lekki posiłek przed zaśnięciem), należy unikać alkoholu po godzinie 17 albo pośrodku 6 h po odpoczynku (sposobność wtórnego pobudzenia z odbicia)