Białaczka co to znaczy
Leczenie Białaczka definicja. Czym jest nagromadzenie niedojrzałych komórek progenitorowych krwi.

Czy przydatne?

Definicja Białaczka

Co to jest Białaczka: Dolegliwość Białaczka OPIS: to jest klonalny rozkwit i nagromadzenie niedojrzałych komórek progenitorowych krwi (blastów) w szpiku kostnym i innych tkankach; ogólnie można powiedzieć, iż to jest zaburzenie prawidłowej funkcji szpiku; znaczna liczba blastów we krwi obwodowej może prowadzić do leukostazy; podział białaczek wynika z charakterystyki blastów i typu przebiegu dolegliwości przed leczeniem: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), ostra białaczka nielimfoblastyczna (ANLL), przewlekła białaczka szpikowa (CML), przewlekła białaczka limfatyczna (CLL). Wiek: 70% białaczek występuje u dorosłych, najczęstszymi są CLL i ANLL, 30% białaczek występuje u dzieci, raczej ALL, Płeć: dolegliwość występuje częściej u mężczyzn. Symptomy: gorączka, krwotoki na przykład wybroczyny, plamica, skłonność do powstawania podbiegnięć krwawych albo krwotoki z błon śluzowych, bóle kości, bladość powłok skórnych, osłabienie, zwiększenie śledziony, zwiększenie wątroby, przy zajęciu ośrodkowego układu nerwowego - symptomy wynikające ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, przerost dziąseł. TRYB LECZNEIA: odpowiednio z zaleceniami chemioterapeuty, leczenie początkowe w razie ostrych białaczek powinno się odbywać na oddziale specjalistycznym. DIETA: specjalną uwagę należy zwrócić na poprawny bilans kaloryczny i zapotrzebowanie na witaminy, regularnie występuje strata apetytu, dlatego także należy ściśle kontrolować masę ciała pacjentów. MONITOROWANIE PACJENTA: kontrolne badanie szpiku realizowane odpowiednio z zaleceniami protokołu leczniczego -początkowo regularnie, w dalszym ciągu znacząco rzadziej; zawsze w momencie podejrzenia wznowy, precyzyjna kontrola stężenia kwasu moczowego w surowicy i ocena wydolności nerek, badanie kliniczne z uwzględnieniem kontroli masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi, powinno być realizowane w czasie każdego cyklu chemioterapii. ZAPOBIEGANIE: na skutek niedokrwistości i małopłytkowości należy unikać podawania preparatów kwasu acetylosalicylowego, intensywnego treningu sportowego i sportów kontaktowych. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: ALL - proc. uzyskiwanych remisji jest bardzo wysoki; znaczna liczba dzieci zostaje wyleczona, AML - częstość uzyskiwanych remisji - 60-80%, CML - pośrodku 2 lat ulega transformacji blastycznej, co znacząco pogarsza rokowanie, CLL - zwykle poprzez kilka lat przebiega bezobjawowo