Bielactwo nabyte co to znaczy
Leczenie Bielactwo nabyte definicja. Czym jest patogenezie, etapowo postępujące, obejmujące małe i.

Czy przydatne?

Definicja Bielactwo nabyte

Co to jest Bielactwo nabyte: Dolegliwości Bielactwo kupione OPIS: schorzenie o niejasnej patogenezie, etapowo postępujące, obejmujące małe i większe, charakteryzujące się początkowo upośledzeniem wytwarzania melanosomów, a w momencie późniejszym zanikaniem czynnych uprzednio melanocytów; typ A: cechuje się występowaniem odbarwień skóry w obszarach nie odpowiadających poszczególnym dermatomom; odmiana ta stanowi 75% przypadków; typ B: cechuje się układem segmentarnym albo odpowiadającym dermatomom; stanowi 25% pozostałych przypadków bielactwa nabytego. Uwarunkowania genetyczne: dziedziczenie autosomalne dominujące o zróżnicowanej ekspresji genowej i niepełnej penetracji; nieujemny dla rodziny wywiad w 30% przypadków. Układ objęty procesem chorobowym: skóra, układ zewnątrzwydzielniczy. Wiek: może wystąpić w każdym wieku; w 50% przypadków pojawia się przed 20 rokiem życia. Płeć: jednakowo regularnie u obu płci. Symptomy: strata barwnika skóry, miejscowo wzmożona podatność na opalanie, świąd, przedwczesne siwienie, występowanie objawu Koebnera. Powody: nieujemny wywiad dla rodziny, zaburzenia autoimmunologiczne. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny niezależnie od przypadków, gdzie są podejmowane próby leczenia chirurgicznego (przeszczep skóry). LECZENIE OGÓLNE: pacjenci powinni unikać promieni słonecznych gdyż opalanie podkreśla różnicę pomiędzy skórą poprawną a obszarami dotkniętymi bielactwem, w celu korekcji zmian skórnych mogą być użytkowane szczególne środki kosmetyczne, dobierane adekwatnie do barwy skóry, które pozwalają zatuszować ogniska bielactwa. LEKI Z WYBORU: bielactwo ograniczone: steroidy o dużej sile działania użytkowane miejscowo, na przykład propionian klobetazolu, każdego dnia poprzez 2 miesiące; leczenie może być ponownie podjęte po upływie 1-4 miesięcy, bielactwo obejmujące spore powierzchnie skóry: leczenie dzięki terapii PUVA - psoraleny podawane doustnie w połączeniu z naświetlaniem promieniami ultrafioletowymi A. POWIKŁANIA: reakcje fototoksyczne o umiarkowanym albo znacznym nasileniu (sposób PUVA), zaniki skóry (zewnętrznie użytkowane steroidy), kontaktowe zapalenie skóry (preparaty odbarwiające, kamuflaże). PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: samoistna repigmentacja w 5% przypadków bielactwa, idealne rezultaty osiąga się po wykorzystaniu sposoby PUVA, jeśli ogniska bielactwa są umiejscowione na skórze głowy i szyi; mniejsza skuteczność sposoby w razie innej lokalizacji i w przypadku stosowania preparatów zewnętrznych, brak reakcji na leczenie w 20% przypadków, uzyskana repigmentacja jest zazwyczaj trwała