Choroba Alzheimera co to znaczy
Leczenie Choroba Alzheimera definicja. Czym jest dolegliwość mózgu charakteryzująca się.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Alzheimera

Co to jest Choroba Alzheimera: Dolegliwość Dolegliwość Alzheimera OPIS: zwyrodnieniowa dolegliwość mózgu charakteryzująca się postępującym uszkodzeniem mózgu i otępieniem; zazwyczaj pojawiająca się po 65 roku życia; rozpoznanie określa się opierając się na mierników klinicznych, po wykluczeniu chorób poddających się leczeniu o podobnych objawach; przebieg dolegliwości postępujący, przewlekły. Uwarunkowania genetyczne: obciążony wywiad dla rodziny w 50% przypadków; defekt chromosomów. Częstość występowania : 4 miliony przypadków na 350 mln ludzi; 40% z nich zostało dotkniętych po 85 roku życia. Wiek: 50-90 lat. Płeć: dolegliwość występuje częściej (nieznacznie) u kobiet. Symptomy: zaburzenia orientacji przestrzennej, agnozja, nie pamięta zdarzeń, nazwy elementów i tak dalej, brak odczuwania przyjemności, lęk, konfabulacje, złudzenia, otępienie, depresja, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, spadek funkcji intelektualnych, strata zainteresowań, zaburzenia wykonywania zajęć, zmiana osobowości, postępujące pogorszenie funkcji poznawczych, strata pamięci świeżej, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, unikanie kontaktów socjalnych, strata masy ciała. Impulsy RYZYKA: podeszły wiek, uraz głowy, niski poziom wykształcenia, zespół Downa, obciążony wywiad dla rodziny. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny, oddział opieki dziennej, dom opieki (jeżeli niezbędny). LECZENIE OGÓLNE: wspierające (motywacja, dodawanie otuchy), optymalne leczenie schorzeń towarzyszących, ćwiczenia celem pomniejszenia niepokoju ruchowego, leczenie zajęciowa, muzykoterapia, ciągła stymulacja poznawcza (wpływa na zwolnienie postępu dolegliwości), ocena otoczenia pod kątem ochrony i bezpieczeństwa pacjenta, wzięcie pod uwagę ośrodków opieki dziennej, ocena potrzeb współmałżonka/opiekuna, rozważanie możliwości umieszczenia chorego w domu opieki, skierowanie do: pielęgniarki środowiskowej, pracownika socjalnego, fizykoterapeuty, terapeuty kierującego terapię zajęciową, prawnika, grup wspierających, specjalnej alzheimerowskiej ekipy opieki. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: każdego stopnia stosunkowo możliwości. DIETA: bez szczególnych zaleceń. POWIKŁANIA: zachowania: wrogość, pobudzenie, błądzenie, brak współpracy, metaboliczne: infekcje, odwodnienie, toksyczność leków, niedożywienie, inne: upadki, stany gorszego samopoczucia, wyczerpanie rodziny i opiekuna opieką nad chorym, depresja pojawia się u 1/3 pacjentów, samobójstwa: we inicjalnych stadiach, szczególnie przy współistnieniu depresji. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: złe, niepomyślne; moment przeżycia 2-20 lat; średni moment przeżycia 8-10 lat